Czech

Třífázový záznamník elektrické energie Fluke 1730

Fluke Energy Analyze Plus 
Aplikační software Fluke Energy Analyze Plus ke stažení, k analýze a zpracování zpráv. Používá se s přístroji Fluke 1730; Fluke 1732, 1734, 1736, 1738; a Fluke 1742, 1746, 1748. (Kompatibilní se systémy Windows 7, 8 a 10).

Fluke 1730 V1.3 Firmware File (.bin)
K odeslání přímo do přístroje Fluke 1730 z USB vytvořte adresář s názvem "Fluke1730" na paměťovém klíči USB a zkopírujte firmware do uvedeného adresáře. Zasuňte paměťové zařízení USB do přístroje, a pokud je firmware novější verze než verze v přístroji, spustí se proces automatické aktualizace. Poslední aktualizace 03/2015

Informace k verzi v1.3 firmwaru Fluke 1730 (.pdf)