Třífázový záznamník elektrické energie Fluke 1730

Fluke Energy Analyze Plus v2.2 (.exe)
Aplikační software Fluke Energy Analyze Plus umožňuje stahování, analýzu a vytváření zpráv. Používá se u přístrojů Fluke 1730, 1736 a 1738. (Kompatibilní se systémy Windows 7, 8 a 10). (04/2016)

Poznámky k verzi softwaru Fluke Energy Analyze Plus v2.2 (.pdf)
Aplikační software Fluke Energy Analyze Plus umožňuje stahování, analýzu a vytváření zpráv. Používá se u přístrojů Fluke 1730, 1736 a 1738. (Kompatibilní se systémy Windows 7, 8 a 10). (04/2016)

Soubor s firmwarem Fluke 1730 V1.3 (.bin)
Pro přímé odeslání do přístroje Fluke 1730 z paměťového zařízení USB vytvořte na paměťovém zařízení USB adresář s názvem „Fluke1730“ a zkopírujte do tohoto adresáře soubor s firmwarem. Zasuňte paměťové zařízení USB do přístroje, a pokud je firmware novější verze než verze v přístroji, spustí se proces automatické aktualizace. (04/2016)