Czech

Filtry

Bezpečnost

Měření napětí

Funkce

Měření proudu

Odpor

Bezpečnostní kategorie

Použití

Rozbory měření elektrické energie

Systém ostření

Rozlišení

Max. teplota

Přístroje HVAC (vytápění a klimatizace)

Spoléháme se na to, že zařízení HVAC udržují teplotu, vlhkost a ventilaci na hodnotách, které jsou přijatelné pro zdraví a pohodlí uživatelů, a nyní více než kdy dříve i na to, že přispějí k zajištění dobrého stavu budov a řízení rostoucích nákladů na energie. Mezi zařízením HVAC, požadavky na obytný prostor, stavebními materiály, povětrnostními podmínkami a rozdíly tlaku existuje vztah, který je charakterizován proměnlivým dynamickým procesem pro diagnostiku kvality vzduchu v interiérech (IAD).