Czech

Filtry

Měření proudu

Bezpečnost

Měření napětí

Bezpečnostní kategorie

Funkce

Systém ostření

Rozlišení

Max. teplota

Použití

Nejlepší přístroje pro solární energetiku

Získejte osobní doporučení specialisty společnosti Fluke

Solární energetika je celosvětově jednou z nejrychleji se rozvíjejících forem obnovitelných energetických zdrojů. Funguje na principu zachycování sluneční energie a její přeměny na stejnosměrný elektrický proud (DC) pro domácnosti, podniky a pro dodávku do rozvodné sítě. Protože solární technologie prochází vývojem, cena přechodu na ni rychle klesá. To takový přechod zatraktivňuje a přináší úspory nákladů pro mnoho zúčastněných.

Stoupající obliba solární energetiky nabízí elektrikářům, montérům a technikům novou příležitost prohloubit odborné dovednosti a využívat nové testovací a měřicí vybavení. Ve společnosti Fluke se vám snažíme pomoci poskytováním užitečných informací a odolných měřicích přístrojů. To vše směřuje ke zvýšení vaší bezpečnosti, ať už montujete fotovoltaické moduly v obytných budovách, uvádíte do provozu nová pole nebo provádíte běžnou údržbu.

Najděte vhodný přístroj pro solární aplikaci