Czech

Filtry

Product category

Měření proudu

Bezpečnost

Měření napětí

Funkce

Bezpečnostní kategorie

Systém ostření

Rozlišení

Max. teplota

Použití

Nejlepší přístroje pro solární energetiku

Získejte osobní doporučení specialisty společnosti Fluke

Solární energetika je celosvětově jednou z nejrychleji se rozvíjejících forem obnovitelných energetických zdrojů. Funguje na principu zachycování sluneční energie a její přeměny na stejnosměrný elektrický proud (DC) pro domácnosti, podniky a pro dodávku do rozvodné sítě. Protože solární technologie prochází vývojem, cena přechodu na ni rychle klesá. To takový přechod zatraktivňuje a přináší úspory nákladů pro mnoho zúčastněných.

Stoupající obliba solární energetiky nabízí elektrikářům, montérům a technikům novou příležitost prohloubit odborné dovednosti a využívat nové testovací a měřicí vybavení. Ve společnosti Fluke se vám snažíme pomoci poskytováním užitečných informací a odolných měřicích přístrojů. To vše směřuje ke zvýšení vaší bezpečnosti, ať už montujete fotovoltaické moduly v obytných budovách, uvádíte do provozu nová pole nebo provádíte běžnou údržbu.

Najděte vhodný přístroj pro solární aplikaci

Frequently asked questions for solar tools

What is a solar meter?

A solar meter, also known as a solar irradiance meter or pyranometer, is a device that measures the amount of solar energy or irradiance that is being emitted by the sun. It is commonly used in solar power applications to optimize system performance and ensure that it is operating at peak efficiency. Solar meters can measure solar radiation in units of W/m2, and can accumulate PV yield production and local energy consumption to monitor and analyze PV plant performance. They are also used to measure the efficiency of windows and other solar power devices.

What type of meter do I need for solar power?

For The type of meter you need for solar power will depend on your specific needs. For grid-tied solar systems, a bi-directional utility meter is required to keep track of the electricity that is being transferred to the grid. A PV meter, on the other hand, is used to measure how much electricity your solar system generated. Additionally, a solar irradiance meter or pyranometer can be used to measure the amount of solar radiation that is being received by your solar panels. By using a combination of these meters, you can optimize the performance of your solar power system and ensure that it is operating at peak efficiency. solar power applications, a pyranometer or a solar irradiance meter is typically used to measure the amount of solar radiation that is being received.

What is the difference between a pyranometer and a solar irradiance meter?

A pyranometer measures the total amount of solar radiation across all wavelengths, while a solar irradiance meter measures only the radiation in the visible and near-infrared range.

What are the benefits of using a solar meter?

Using a solar meter can help you optimize the performance of your solar power system, ensure that it is operating at peak efficiency, and detect any issues that may be affecting its performance.

How do I use a solar meter?

To use a solar meter, simply point it at the sun and take a reading of the irradiance level. You can then use this data to calculate the power output of your solar panels.

What is the accuracy of a solar meter?

The accuracy of a solar meter will depend on the specific model and manufacturer. However, most high-quality solar meters have an accuracy of around +/- 5%.

Can I use a regular light meter for solar power applications?

No, a regular light meter is not suitable for solar power applications as it is not designed to measure the high levels of irradiance that are typically found in solar power systems.

What tools do I need for solar power testing?

In addition to a solar meter, you may also need a clamp meter to measure current and voltage, a multimeter to measure resistance and continuity, and a thermal imager to detect hot spots and other anomalies.

What are the best solar energy industry tools?

Some of the best solar energy industry tools include solar irradiance meters, pyranometers, clamp meters, multimeters, and thermal imagers.