Czech

Zdroje pro program energetického hospodářství

Energie je motorem, který udržuje náš svět v chodu. Ať už ji využíváte, distribuujete nebo se pokoušíte omezit závislost na ní – tento soubor článků, videí a webinářů poskytuje vodítka a směr, kterým se máte vydat, pokud chcete mít úspěch. Seznamte se s rolí obnovitelných zdrojů energie na úrovni závodu nebo rozvodny, se způsoby údržby záložních bateriových systémů nebo možnostmi zjišťování využití energie a energetických ztrát.

Řízení energie

Videa o hospodaření s energií

Obnovitelné zdroje energie

Článek

Řešení běžných problémů s fotovoltaickými systémy

Z důvodu tlaku na energetickou nezávislost a obnovitelné zdroje energie musí technici topných, ventilačních a klimatizačních aplikací (HVAC) řešit problémy s fotovoltaickými systémy

Detekce netěsností

Článek

Jak detekovat úniky stlačeného vzduchu, plynů a podtlaku způsobené netěsnostmi a odhalit skrytou možnost zvýšení zisku

Co kdyby existovala technologie detekce netěsnosti, která by dokázala přesně určit místo netěsnosti ze vzdálenosti až 50 m? Průmyslová akustická kamera Fluke ii900 je skutečně přelomovým přístrojem v detekci úniků stlačeného vzduchu.

Článek

Usnadnění detekce úniků vzduchu způsobených netěsnostmi

I ty nejdrobnější úniky vzduchu představují plýtvání energií a ztráty výrobního času – zejména na výrobních linkách, které ke svému chodu a provozu potřebných nástrojů vyžadují stlačený vzduch.

Článek

Jak přístroje pro detekci úniků vzduchu v důsledku netěsností pomáhají omezit odstávky

Zjistěte, jak lze pomocí přístrojů pro detekci úniků vzduchu v důsledku netěsností omezit odstávky v závodě o ploše 14 000 m², kde je v provozu přibližně 400 nástrojů na stlačený vzduch, jehož dodávku má na starosti kompresor s výkonem 200 koňských sil.

Energetická účinnost

Článek

Jak docílit co největších úspor energie v závodě

Návratnost investic u průmyslových programů pro energetickou účinnost. Jak mohou výrobní závody odhalit plýtvání energií, ušetřit na dodávkách z rozvodných sítí a snížit náklady na energii.

Analyzátory energie

Článek

Odhalování plýtvání energií řízením kvality elektrické energie

Jak lze odhalit plýtvání energií pomocí sledování kvality elektrické energie a jejího řízení. Odhalte nové možnosti úspor elektrické energie, které mohou současně pomoci předcházet zásadním závadám a přerušení výroby.

Záznam energetických dat

Článek

Pět důvodů, proč sledovat spotřebu energie

Proč sledovat spotřebu energie pomocí záznamníku elektrické energie? Získejte data potřebná k důležitým rozhodnutím v oblasti hospodaření s energií, včetně bezpečnosti závodu, úspor nákladů a řešení problémů s kvalitou elektrické energie.