Filtry

Bezpečnost

Další funkce

Funkce

Generování tlaku

Jiná měření

Možnosti měření

Možnosti vyhledávání zdrojů

Možnosti vyhledávání zdrojů / simulace

Měření napětí

Měření proudu

Měření tlaku

Použití

Jiskrově bezpečné měřicí přístroje do nebezpečných oblastí

Jiskrově bezpečná je ochrana používaná v potenciálně výbušném prostředí. Přístroje s certifikátem jiskrové bezpečnosti jsou konstruovány tak, aby nevytvářely energii dostatečnou k iniciaci vznícení hořlavých materiálů. Normy jiskrové bezpečnosti platí pro všechna zařízení, která mohou vytvářet jeden nebo několik definovaných potenciálních zdrojů výbuchu.