Czech

Filtry

Bezpečnost

Použití

Měření proudu

Možnosti vyhledávání zdrojů / simulace

Možnosti měření

Funkce

Měření tlaku

Jiná měření

Možnosti vyhledávání zdrojů

Generování tlaku

Měření napětí

Jiskrově bezpečné měřicí přístroje do nebezpečných oblastí

Jiskrově bezpečná je ochrana používaná v potenciálně výbušném prostředí. Přístroje s certifikátem jiskrové bezpečnosti jsou konstruovány tak, aby nevytvářely energii dostatečnou k iniciaci vznícení hořlavých materiálů. Normy jiskrové bezpečnosti platí pro všechna zařízení, která mohou vytvářet jeden nebo několik definovaných potenciálních zdrojů výbuchu.