Třífázové analyzátory kvality elektrické energie a spotřeby energie Fluke 430 řady II

Aktualizace firmwaru V05.05 (.exe)
Tato aplikace vyžaduje výběr čísla portu COM, tuto informaci zjistíte ze seznamu zařízení ve Správci zařízení operačního systému Windows. Aplikace obsahuje podrobné pokyny. Důležité: Než budete pokračovat, přečtěte si text nápovědy v nástroji pro upgrade. (09/2018)

Poznámky k verzi pro aktualizaci firmwaru V05.05 (.pdf)
Úplné a podrobné informace o výhodách aktualizace na verzi V05.05. Tyto poznámky jsou důležité k zajištění bezpečného zachování stávajících dat, v případě pochybností si přečtěte krátký návod k zálohování dat. (09/2018)

Aplikační software PowerLog 430-II V5.2 pro Fluke 430 řady II (.exe)
Aplikační software PowerLog pro analyzátory kvality elektrické energie Fluke 430-II (pouze). (06/2016)

Informace k verzi softwaru PowerLog 430-II V5.2 (.pdf)
Úplné a podrobné informace o nových funkcích a opravách chyb – je důležité si tyto poznámky přečíst. (06/2016)

Zálohování a kopírování dat z přístroje Fluke 430 (.pdf)
Krátký návod k zálohování důležitých dat z vašeho přístroje. Obsahuje také návod k archivaci dat. (09/2012)

Ovladač USB pro Fluke 430 řady II (.zip)
Ovladač rozhraní USB pro přístroj Fluke 430 řady II se za normálních okolností nainstaluje automaticky. Tento soubor slouží k ruční instalaci pro případ, že není k dispozici přístup k internetu.