Czech

Jak se vyhnout nákupu přístrojů Fluke ze šedého trhu

Jak se vyhnout nákupu přístrojů Fluke ze šedého trhu

Při nákupu u autorizovaného distributora společnosti Fluke nebo přímo u společnosti Fluke máte výhodu záruky od původního výrobce. Zjistěte, jak se chránit před výrobky ze šedého trhu a před padělanými přístroji Fluke.

Co to jsou produkty ze šedého trhu?

Produkty ze šedého trhu mohou být přístroje, díly nebo příslušenství prodávané mimo autorizované distribuční kanály společnosti.

Ujistěte se, že přístroje Fluke mají záruku od výrobce

Zákazníci by si měli uvědomovat, že produkty společnosti Fluke ze šedého trhu sice mohou být originální, avšak prodejci nemusí být schopni poskytovat poprodejní podporu a zaškolení k produktům. Zákazníci navíc riskují, že zakoupené produkty nebudou chráněny originální zárukou výrobce.

Přístroje Fluke disponují plnou zárukou od původního výrobce, avšak tato ochrana je k dispozici pouze v případě, že je přístroj zakoupen z autorizovaného zdroje. Když jde o elektrickou bezpečnost, musí přístroje splňovat ty nejvyšší standardy. A přesně z tohoto důvodu produkty společnosti Fluke nejenže splňují, ale i překračují požadavky norem IEC. Když nakupujete u autorizovaného distributora nebo přímo u společnosti Fluke, zajistíte tím, že vás budou chránit tyto bezpečnostní normy i plná záruka od výrobce.

Prodejci na šedém trhu často nakoupí zboží z jiného zdroje a poté jej znovu prodají za účelem dosažení zisku. Záruční služby poskytované společností Fluke však lze získat pouze v zemi, ve které byl přístroj původně zakoupen od společnosti Fluke nebo od místního autorizovaného distributora či prodejce společnosti Fluke.

Zákazníci by si měli uvědomovat, že nárok na záruku k výrobku, bezplatné záruční opravy a další služby vzniká pouze u přístrojů Fluke dodávaných autorizovanými distributory a prodejci nebo přímo společností Fluke.

Jak poznat prodejce ze šedého trhu

Současné pokroky v online nakupování umožnily, že kdokoli může snadno nakupovat na online tržištích, aukčních stránkách nebo internetových stránkách prodejců z celého světa. Tito neautorizovaní prodejci stojí za prodeji na šedém trhu nebo prodeji, které obcházejí autorizované distribuční kanály. Prodejci na šedém trhu nemají s původním výrobcem přístrojů uzavřen žádný vztah, protože je společnost Fluke neautorizovala k prodeji.

Existuje mnoho prodejců ze šedého trhu, kteří prodávají produkty společnosti Fluke za nezvykle nízké ceny. Pokud se vám cena zdá být příliš dobrá, měla by ve vás vzbudit podezření, že přístroj pochází ze šedého trhu nebo je padělaný.

Když nakupujete online, pak si zejména na webových stránkách, které sdružují více prodejců na jednom tržišti, překontrolujte, kde se prodejce nachází a odkud odesílá zboží. Jedině tak budete mít jistotu, že se jedná o originální produkty Fluke, které prodává jeden z našich autorizovaných distributorů.

Autorizovaní distributoři

Chcete-li mít jistotu, že kupujete originální produkt Fluke, nakupujte online přímo od nás nebo od některého z našich autorizovaných distributorů. Nejbližšího autorizovaného partnera společnosti Fluke si můžete vyhledat na stránce https://www.fluke.com/cs-cz/moznosti-nakupu.