Czech

Testování kvality vzduchu v interiérech

Teplota a vlhkost představují základy kvality vzduchu v interiérech (IAQ)

Spoléháme se na to, že zařízení HVAC udržují teplotu, vlhkost a ventilaci na hodnotách, které jsou přijatelné pro zdraví a pohodlí uživatelů, a nyní více než kdy dříve i na to, že přispějí k zajištění dobrého stavu budov a řízení rostoucích nákladů na energie. Mezi zařízením HVAC, požadavky na obytný prostor, stavebními materiály, povětrnostními podmínkami a rozdíly tlaku existuje vztah, který je charakterizován proměnlivým dynamickým procesem pro diagnostiku kvality vzduchu v interiérech (IAD).

  • Fluke 922 Airflow Meter/Kit

    Fluke 922 Airflow Meter/Kit

    Fluke 922/Kit was designed and built for how (and where) you do your job, with performance,...

  • Fluke 3000 FC HVAC System

    Systém HVAC Fluke 3000 FC

    Díky bezdrátovému systému FC Wireless HVAC můžete pomocí vzdálených proudových a...