ภาษาไทย

Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

  • Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

ชุดปั๊มความดันระบบไฮดรอลิกระดับพรีเมียม แข็งแรง คุณภาพสูง เพื่อผลการทดสอบที่แม่นยำและรวดเร็ว สร้างแรงดันได้มากถึง 10,000 psi, 690 bar มีปั๊มมือไฮดรอลิก 700HTP-2, ท่อทดสอบและอะแดปเตอร์ะดับพรีเมียม, กล่องแบบแข็งสำหรับป้องกัน

  • ใช้ร่วมกับเกจ์ Fluke 700G Series ชนิดใดก็ได้ที่รองรับแรงดัน 1,000 psi (69 bar) ขึ้นไป เพื่อใช้เป็นชุดการทดสอบแรงดันที่สมบูรณ์แบบ
  • สร้างแรงดันได้สูงสุด 10,000 psi, 690 bar ด้วยปั๊มทดสอบ 700HTP-2 ที่ให้มา
  • เชื่อมต่อเกจ์ 700G Series โดยตรงกับปั๊มมือ HTP-2 และอะแดปเตอร์ระดับพรีเมียมที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
  • มีชุดท่อทดสอบตัวส่งสัญญาณ 700TTH 10K ระดับพรีเมียม/ไม่ต้องใช้เครื่องมือและอะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์แรงดันที่จะทดสอบ
  • กล่องแบบแข็งสำหรับป้องกันปั๊มและเกจ์โดยที่เกจ์ยังคงเชื่อมต่ออยู่กับปั๊มได้