ภาษาไทย

Fluke 700TTH5K Premium Transmitter Test Hose Kit

  • Fluke 700TTH5K Premium Transmitter Test Hose Kit

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke 700TTH5K Premium Transmitter Test Hose Kit

ชุดท่อทดสอบตัวส่งสัญญาณแรงดันระดับพรีเมียมใช้งานกับเครื่องมือสอบเทียบหรือปั๊มทดสอบได้ง่ายดาย

  • ระดับ 5,000 psi
  • มีชุดเชื่อมต่อ NPT 1/8 นิ้ว สำหรับติดตั้งกับเครื่องมือสอบเทียบหรือปั๊มทดสอบแบบถาวร
  • ขั้วต่อตัวผู้ NPT 1/4 นิ้ว สำหรับเชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ

รุ่น: Fluke 700TTH5K Premium Transmitter Test Hose Kit

Fluke 700TTH5K
ซื้อเลย

Includes:

  • One (1) premium hose kit and adapters
  • Premium/no tools required ¼" NPT transmitter connection fitting