ภาษาไทย

ทำไมถึงต้องใช้มิเตอร์ระดับ CAT III ในการติดตั้งแผง PV พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานหมุนเวียน

การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (หรือที่รู้จักในชื่อการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์หรือ PV) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ตามเศรษฐศาสตร์ที่กระตุ้นความน่าสนใจในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสาธารณูปโภคและพยายามลดปริมาณคาร์บอนจากโครงข่ายไฟฟ้า เมื่อระบบจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์และโหลดมีขนาดใหญ่ขึ้นและซับซ้อนขึ้น ความเป็นไปได้ที่จะเกิดแรงดันทรานเซียนท์เพิ่มขึ้น และชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยจึงมีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคย

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 393 FC CAT III 1500 V TRMS

สร้างเพื่อใช้งานกับพลังงานแสงอาทิตย์: แคลมป์มิเตอร์ Fluke 393 FC CAT III 1500 V TRMS

เมื่อคุณทำการวัดในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ จะไม่สามารถมองเห็นทรานเซียนท์ต่างๆ และอันตรายส่วนใหญ่นั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหมายความว่าการป้องกันของคุณจะขึ้นอยู่กับความปลอดภัยที่มีมาในเครื่องมือของคุณ จึงเป็นสาเหตุที่มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องวัดไฟฟ้ามีความสำคัญ: มาตรฐานนี้ผ่านการออกแบบมาให้บอกผู้ใช้ว่าการติดตั้งไฟฟ้าประเภทใดที่อุปกรณ์สามารถวัดได้อย่างปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม อัตราแรงดันไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงว่าเครื่องมือแบบพกพานั้นผ่านการออกแบบมาให้สามารถทนต่อทรานเซียนท์แบบฉับพลันได้ และมาตรฐานความปลอดภัยนี้ยังต้องเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่คุณกำลังทำงานอยู่ด้วย

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าเกิน

มาตรฐานที่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องวัดไฟฟ้าล้วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเครื่องวัดไฟฟ้านั้นกำหนดโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงานจะไม่เป็นลูกโซ่ที่อ่อนแอในระบบ และต่อมาเป็นตำแหน่งที่เกิดความความผิดพลาด หากเกิดแรงดันไฟฟ้าทรานเซียนท์ขึ้น ประเภทการวัดค่ากำหนดตามด้านล่างนี้

ประเภทการวัดค่าตัวอย่าง
CAT IV
 • หมายถึง “ต้นทางของการติดตั้ง” กล่าวคือจุดที่มีการเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าต่ำกับโครงข่ายสาธารณูปโภค
 • มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินหลัก
 • ภายนอกและช่องทางซ่อมบำรุง จุดเชื่อมจากเสาเข้าสู่อาคาร การเดินระหว่างมิเตอร์และแผงวงจร
 • สายโยงเข้าอาคารที่แยกอิสระ สายใต้ดินเข้าสู่ปั๊มน้ำ
CAT III
 • อุปกรณ์ที่มีการติดตั้งอยู่กับที่ เช่น สวิตช์เกียร์และมอเตอร์หลายเฟส
 • การติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์
 • บัสและฟีดเดอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • วงจรป้อนเข้าและสาขาสั้น อุปกรณ์แผงจ่ายไฟ
 • ระบบแสงสว่างสำหรับการพาณิชย์แบบเฟสเดียว
 • เต้ารับของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อสั้นๆ ไปยังช่องซ่อมบำรุง
CAT II
 • อุปกรณ์ เครื่องมือพกพา และโหลดในครัวเรือนและอื่นๆ ที่คล้ายกัน
 • เต้ารับและวงจรสาขาแบบยาว
  • เต้ารับที่ห่างจากแหล่ง CAT III มากกว่า 10 เมตร (30 ฟุต)
  • เต้ารับที่ห่างจากแหล่ง CAT IV มากกว่า 20 เมตร (60 ฟุต)
มาตรฐานการวัด IEC 61010 บังคับใช้กับอุปกรณ์ทดสอบสำหรับการวัดสายไฟฟ้าสายเมน <3000 V และสอดคล้องกับคำจำกัดความประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินและการป้องกันทรานเซียนท์ที่กำหนดไว้สำหรับการติดตั้งสายไฟฟ้าสายเมนจาก IEC 60664
 

การแบ่งส่วนระบบจ่ายไฟฟ้าแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าการเกิดทรานเซียนท์พลังงานสูงที่เป็นอันตราย เช่น ฟ้าผ่า หรือทรานเซียนท์จากการสลับอุปกรณ์ไฟฟ้าจะลดลงหรือเกิดการดูดซับในขณะที่เดินทางผ่านอิมพีแดนซ์ (ความต้านทาน AC) ในระบบ ยิ่งประเภทการวัดสูงขึ้นเท่าไหร่ กระแสลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นก็จะมีมากขึ้นและทรานเซียนท์แรงดันไฟฟ้าก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย โดยอาจสูงถึง 10,000 V สำหรับการวัดไฟฟ้าสายเมนที่ CAT III < 1500 V

การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในสภาพแวดล้อม Category III

IEC 61730-1 กำหนดให้โมดูล PV เป็นการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบต่อสายถาวร (Category III) ไม่ใช่ช่องต่อไฟฟ้าที่จุดใช้งาน (Category II)

การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในสภาพแวดล้อม Category III

ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินในการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าสาธารณูปโภค
 

นอกเหนือจากการทดสอบกับค่าทรานเซียนท์แรงดันไฟเกินที่แท้จริงแล้ว เครื่องมือวัดแบบพกพายังต้องมีระดับฉนวนขั้นต่ำด้วย คือการผสมผสานระหว่างฉนวนแข็ง ระยะทางที่สั้นที่สุดตามอากาศวัด และระยะทางตามพื้นผิว ระหว่างส่วนประกอบภายในและโหนดวงจรเพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัด ฉนวนป้องกันวงจรภายในจากการเกิดอัคคีภัย/การลัดวงจรอาร์ค และปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากไฟฟ้าช็อต ยิ่งแรงดันไฟฟ้าในการทำงานและมาตรฐานการวัดสูงเท่าใด การใช้ฉนวนป้องกันก็จะต้องมากขึ้นเท่านั้น

ภายในหมวดหมู่ ระดับแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าหมายถึงระดับการทนต่อทรานเซียนท์ที่สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น มิเตอร์ CAT III 1500 V ทนทานต่อทรานเซียนท์พลังงานสูงกว่ามาก ดังนั้นจึงมีการป้องกันที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับมิเตอร์ที่มีระดับ CAT III 1000 V

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์สูงขึ้น

ระบบมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าเกิน III 1500 V กลายเป็นเรื่องปกติของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าของโรงงาน อินเวอร์เตอร์แต่ละตัวจะแปรรูปพลังงานได้มากขึ้น จึงเชื่อมต่อแผงควบคุมได้หลายแผงในแบบอนุกรมเพื่อให้ได้สตริงที่ยาวขึ้น ซึ่งต้องใช้สายไฟและอินเวอร์เตอร์น้อยลง

เพื่อความปลอดภัยและความแม่นยำ ในการวัดแรงดันไฟฟ้าเกินในสภาพแวดล้อม Category III จะต้องมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน CAT III

แคลมป์มิเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ Fluke 393 FC เป็นแคลมป์มิเตอร์ CAT III 1500 V/CAT IV 600 V TRMS เครื่องแรกที่ตรงตามข้อกำหนดการใช้ฉนวนป้องกันสำหรับสภาพแวดล้อม CAT III เช่น การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์และการวัดสูงถึง 1500 V dc

การทดสอบไดอิเล็กตริกสำหรับแคลมป์กระแสไฟฟ้า CAT III 1000 V หรือ 8000 V pk/7000 V rms สำหรับ CAT III 1500 V คือ 10000 V pk/9700 V rms

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 393 FC CAT III 1500 V TRMS

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 393 FC CAT III 1500 V TRMS คือแคลมป์มิเตอร์มาตรฐาน CAT III เครื่องแรกของโลกที่ได้ระดับเพียงพอในการใช้งานกับการติดตั้ง PV1500 V
 

เมื่อเลือกเครื่องมือการวัดสำหรับแผง PV ควรพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในการทำงาน อันดับแรก ให้เลือกมิเตอร์ที่ได้มาตรฐานสำหรับประเภทการวัดสูงสุดที่คุณทำงานอยู่ จากนั้นมองหาพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ตรงกับความต้องการของคุณ การเลือกเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน CAT ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคุณช่วยให้คุณและทีมงานของคุณทำการวัดค่าได้อย่างน่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน

เครื่อง 393 FC ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ทดสอบ (IEC 61010-2-032) ที่สอดคล้องกับระดับประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินในการติดตั้งแผงไฟฟ้า PV (IEC 61730-1) เครื่องมือนี้ให้การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัยและแม่นยำสูงถึง 1500 V DC ในการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น:

 • ปากคีบที่บางลง (เปรียบเทียบกับมิเตอร์ Fluke 37x) ช่วยให้วัดได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นในพื้นที่แคบและแออัด
 • การป้องกัน IP 54 เพื่อป้องกันจากฝุ่นและฝนตกในสภาวะกลางแจ้ง
 • Fluke Connect™ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์เพื่อให้เข้าถึงได้จากทุกที่
 • มาพร้อมสายวัดทดสอบฉนวน CAT III 1500 V
 • พกพาเครื่องมือ Fluke มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ความทนทาน และความน่าเชื่อถือที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

ทำไมถึงต้องใช้เครื่องมือระดับ CAT III ในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ สรุปแล้วก็คือเพื่อความปลอดภัย: สำหรับคุณ อย่าไว้วางใจให้เครื่องมืออื่นใดที่ไม่มีมาตรฐานเพียงพอมาปกป้องคุณ (หรือทีมของคุณ)