ภาษาไทย

วิธีเปิดตัวตัดการเชื่อมต่อระดับเบรกที่ไม่มีโหลดอย่างปลอดภัยในระบบเซลล์แสงอาทิตย์

พลังงานหมุนเวียน

ถ้าคุณทำงานกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) คุณจะพบกับประเภทตัวตัดการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเปิด (ต้องปิดเครื่อง) ขณะที่ระบบกำลังทำงาน ตัวตัดการเชื่อมต่อระดับเบรกที่ไม่มีโหลดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแยกอุปกรณ์ออกมาเพื่อการบำรุงรักษา โดยไม่ขัดจังหวะกระแสไฟฟ้า การเปิดอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ถ้าคุณทำงานกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ คุณควรรู้วิธีการทำงานกับตัวตัดการเชื่อมต่อระดับเบรกที่ไม่มีโหลด

ตัวตัดการเชื่อมต่อระดับเบรกที่ไม่มีโหลดคืออะไร

คุณควรมีความคุ้นเคยอยู่แล้วกับมาตรการ Lockout-Tagout สำหรับการล็อคตัวตัดการเชื่อมต่อ (สวิตช์ปิด) ในตำแหน่งเปิด (ปิด) อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คุณอาจต้องใช้เครื่องมือเพื่อเปิดตัวตัดการเชื่อมต่อเบรกที่ไม่มีโหลดตามความต้องการของมาตรา 690.15 ของ 2020 National Electrical Code (NEC) ตัวตัดการเชื่อมต่อประเภทนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตัดการเชื่อมต่อสิ่งที่ “อยู่ภายใต้โหลด” (เมื่อกำลังปล่อยกระแสผ่านวงจร) เครื่องมือถูกออกแบบมาเพี่อป้องกันไม่ให้คุณปิด หรือตัดการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดประกายไฟ และทำให้เกิดเพลิงไหม้ ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ

มีตัวตัดการเชื่อมต่อเบรกที่ไม่มีโหลดหลายประเภท รวมถึง:

 • ขั้วต่อ เช่น ขั้วต่อ MC ซึ่งมาพร้อมกับโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์
 • ที่ยึดฟิวส์ที่ปลอดภัยต่อการจับด้วยนิ้ว เช่นที่พบในกล่องรวมสาย
 • อุปกรณ์แยก ซึ่งต้องใช้เครื่องมือในการปิด
 • วิธีอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุใน NEC โดยเฉพาะ

ตัวตัดการเชื่อมต่อระดับเบรกนั้นไม่ใช่ “สวิตช์ปิด”; จะต้องมีบางสิ่งที่ปิดวงจรก่อน มันถูกออกแบบมาให้เปิด (หมุนไปที่ตำแหน่งปิด) เพื่อแยกอุปกรณ์ออกมาจากวงจรเท่านั้น เพื่อการเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ การเปิดตัวตัดการเชื่อมต่อระดับเบรกที่ไม่มีโหลดอย่างปลอดภัยหมายถึงการแน่ใจได้ว่าไม่มีกระแสไหลผ่านวงจรที่คุณต้องการแยก

ตัวตัดการเชื่อมต่อระดับเบรกที่มีโหลดคืออะไร

ในทางกลับกัน ตัวตัดการเชื่อมต่อระดับเบรกที่มีโหลดนั้นเป็นตัวตัดการเชื่อมต่อที่สามารถเปิดวงจรขณะที่กำลังมีกระแสไหลผ่าน (ขณะเปิดใช้งาน) จะใช้ตัวตัดการเชื่อมต่อระดับเบรกที่มีโหลดเพื่อปิดทั้งระบบ ซึ่งอาจมีราคาแพง และเป็นหนึ่งเหตุผลที่จะใช้ตัวตัดการเชื่อมต่อระดับเบรกที่ไม่มีโหลดที่ไม่ทำให้กระแสไฟฟ้าสะดุด นอกจากนี้ ถ้าคุณทำงานกับไฟฟ้ากระแสตรง การตัดกระแส (ปิด) จะทำได้ยากและมีราคาแพงกว่าไฟฟ้ากระแสสลับอยู่มาก

ตรวจสอบว่าสามารถเปิดตัวตัดการเชื่อมต่อระดับเบรกที่ไม่มีโหลดได้อย่างปลอดภัย

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 393 FC จะช่วยให้สามารถบอกว่าไม่มีกระแสไฟ และสามารถเปิดวงจร DC ได้อย่างปลอดภัยด้วยตัวตัดการเชื่อมต่อระดับเบรกที่ไม่มีโหลดได้อย่างง่ายดาย:
 1. ปรับแคลมป์มิเตอร์ Fluke ของคุณไปที่การตั้งค่ากระแสไฟ ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นอักษรรูปตัว A ที่ขีดคร่อมด้วยเส้นทึบและเส้นประ A หมายถึงแอมป์ (หรือแอมแปร์ ซึ่งเป็นหน่วยสากลในการวัดกระแสไฟฟ้า); เส้นทึบและเส้นประหมายถึงกระแสไฟ DC
 2. คีบแคลมป์วัดบนตัวนำตัวหนึ่ง (ไม่ใช่สองในวงจรหรือสายเคเบิล)
 3. อ่านค่ากระแสไฟฟ้าบนจอภาพ
การวัดกระแสไฟฟ้าบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย Fluke 393 การวัดกระแสไฟฟ้าบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยแคลมป์มิเตอร์ Fluke 393 FC

ใช้มิเตอร์วัดแสงอาทิตย์ที่สามารถรองรับกระแส

ตรวจสอบว่าคุณมีมิเตอร์ที่สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของวงจรที่คุณกำลังอ่านค่าเป็นอย่างน้อย เนื่องจากการติดตั้งพลังแสงอาทิตย์นั้นเป็นสภาพแวดล้อม Category III และ 1500 V DC นั้นกำลังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งกับพื้น คุณจึงควรใช้มิเตอร์ที่รองรับ CAT III 1500 V ซึ่งสามารถพบได้ที่ Fluke

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 393 FC CAT III 1500 V TRMS นั้นเป็นแคลมป์มิเตอร์ CAT III 1500 V true-rms รุ่นเดียวของโลก มันคือแคลมป์มิเตอร์ AC/DC ที่สามารถทดสอบวงจรได้สูงถึง 1500 V DC มีระดับ IP 54 สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง และสัญญาณบอกขั้วเสียงช่วยให้ติดตั้ง ทดสอบ และแก้ปัญหาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ง่ายขึ้น

แคลมป์มิเตอร์ส่วนใหญ่จะวัดแค่กระแสสลับ (AC) ซึ่งเหมาะสำหรับช่างไฟฟ้าทั่วไปที่เดินสายไฟภายในบ้าน แต่ในโลกพลังงานหมุนเวียนของทุกวันนี้ คุณต้องวัดวงจรไฟฟ้า DC ด้วย ซึ่งสามารถทำได้โดยง่ายด้วย Fluke 393 FC โดยไม่ต้องแม้แต่จะสัมผัสสายไฟ

เคล็ดลับสำหรับการวัดที่ปลอดภัย

ถ้าคุณเปิด (ปิด) ตัวตัดการเชื่อมต่อระดับเบรกที่ไม่มีโหลดภายใต้โหลด อาจเกิดประกายไฟ เกิดควัน หรือเลวร้ายกว่านั้น ให้ระมัดระวังเมื่อใช้แคลมป์มิเตอร์เพื่อวัดกระแสไฟฟ้าในระบบเซลล์แสงอาทิตย์:

 • อ่านคำแนะนำก่อนใช้เครื่องมือใดๆ
 • ตรวจสอบว่าคุณใช้แคลมป์คล้องสายไฟเส้นเดียวเท่านั้น ถ้าในสายเคเบิลมีสายไฟตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป กระแสไฟในวงจร DC จะหักล้างกัน ทำให้ค่าที่อ่านได้เป็นศูนย์แม้จะมีกระแสไฟก็ตาม
 • ตรวจสอบว่าคุณกำลังวัดไฟ DC และตั้งมิเตอร์ให้เป็น DC ไม่เช่นนั้นค่าที่อ่านได้จะเป็นศูนย์
 • ก่อนอื่นให้ทดสอบวงจร DC ที่คุณรู้ว่ามีกระแสไฟ ก่อนที่จะทดสอบวงจรที่คุณคาดว่าไม่มีกระแส เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้มิเตอร์อย่างถูกต้อง

การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันนั้นต้องการมิเตอร์ระดับ CAT III ที่สามารถวัดไฟ 1500 V DC ความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมดังกล่าวหมายถึงการมีอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือที่สามารถวัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าอย่างเพียงพอ และช่างเทคนิคพลังแสงอาทิตย์มืออาชีพต่างรู้ว่ามิเตอร์ของ Fluke นั้นมีความน่าเชื่อถือสูงสุด มันช่วยชีวิตคุณได้

เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ

Sean White นั้นเป็น NABCEP Associate Provider และผู้ให้บริการ NABCEP Registered Continuing Education เขาเขียนหนังสือทางเทคนิคถึง 8 เล่มเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงาน และกำลังจะมีผลงานใหม่ๆ อีก Sean สอนเวิร์กช็อป NEC สำหรับ SPI, Intersolar และหน่วยงานอื่นๆ เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็น 2014 IREC Trainer แห่งปี และ SNEC Online Trainer of the Decade ในปี 2020