ภาษาไทย

การแก้ไขปัญหาระบบเซลล์แสงอาทิตย์: ปัญหาทั่วไป 3 ข้อ

พลังงานหมุนเวียน, การบริหารจัดการพลังงาน, การแก้ไขปัญหา

ทั่วประเทศนั้นมีจำนวนการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่เติบโตรวดเร็วยิ่งขึ้นในแต่ละปี ทำให้มีความต้องการช่างเทคนิคมากขึ้น ที่รู้วิธีแก้ปัญหาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ช่างเทคนิคกำลังยืนอยู่ระหว่างแถวแผงพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังเก็บการอ่านค่าที่ด้านหลังของแผงพลังงานแสงอาทิตย์แผงหนึ่งด้วย Fluke 393 FC

การแก้ไขปัญหาเป็นส่วนสำคัญของชุดทักษะช่างเทคนิคพลังงานแสงอาทิตย์มืออาชีพ ช่างเทคนิคจะอ่านค่าที่ด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย Fluke 393 FC

โดยทั่วไปแล้ว การแก้ปัญหาระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะมุ่งเน้นที่ 4 ส่วนของระบบ: แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โหลด อินเวอร์เตอร์ และกล่องรวมสาย

เครื่องมือที่ดีที่สุดโดยรวมสำหรับใช้กับการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็คือแคลมป์มิเตอร์ Fluke 393 FC CAT III 1500 V นี่คือแคลมป์มิเตอร์ IP 54 ac/dc ระดับ CAT III 1500V เพียงเครื่องเดียวของโลกที่มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ไฟฟ้ากระแสตรง, ขั้วเสียง และภาพความต่อเนื่องที่ออกแบบมาเพื่อการทดสอบและวัดในการใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉพาะ

Fluke 393 FC พร้อมสายวัดทดสอบ, ขาวัดกระแสแบบยืดหยุ่น iFlex, ตัวยึดแม่เหล็ก และกระเป๋าพกพา

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 393 FC CAT III 1500 V True-rms พร้อมขาวัดกระแสแบบยืดหยุ่น iFlex™

1. การแก้ปัญหาแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบเอาต์พุตของทั้งระบบที่ระบบมิเตอร์ หรืออินเวอร์เตอร์ ก่อนจะเริ่มแก้ปัญหา ให้ตรวจสอบและบันทึกระดับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าอินพุตของอินเวอร์เตอร์จากอาร์เรย์ คุณอาจจะพบ 1 ใน 2 สถานการณ์ต่อไปนี้:

  • ระบบเซลล์แสงอาทิตย์บางส่วนหรือทั้งหมดหยุดทำงาน หรือไม่ผลิตไฟฟ้า นี่อาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวข้องกับอินเวอร์เตอร์
  • หรือระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีเอาต์พุตน้อยกว่าที่คาด นี่อาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับหนึ่งในแผงเซลล์หรือโมดูล

ไล่ดูแต่ละแขนงของสายไฟย้อนกลับจากตัวรวมช่องสัญญาณ ตรวจสอบฟิวส์ของทั้งระบบด้วยสายตา รีเซ็ตเบรกเกอร์และสวิตช์ ตรวจดูว่ามีสายไฟขาด ขั้วต่อที่หลวมหรือสกปรก เปลี่ยนและทำความสะอาดตามที่จำเป็น คอยตรวจหาขั้วต่อที่หลวมระหว่างโมดูลต่างๆ เพราะอาจหลวม และไม่เชื่อมต่อกัน

กล่องรวมสายสามารถเป็นที่ที่เหมาะในการแก้ปัญหาระบบ เพราะจะเดินแต่ละสายจากโมดูลกลับมาที่กล่องนี้ แต่ละโมดูลอาจจะมีฟิวส์ที่คุณควรตรวจสอบด้วย Fluke 393 FC ของคุณ

ปัญหาการเดินสายและการเชื่อมต่อที่หลวมที่อาจทำให้โมดูลผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำเกิน ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟทั้งหมด หากโมดูลมีเอาต์พุตต่ำ เป็นไปได้ว่าแต่ละส่วนของเซลล์ชำรุด สามารถใช้ 393 FC เพื่อติดตามปัญหานี้ได้ที่กล่องพักสายไฟจนกว่าจะพบสาเหตุของปัญหา

Fluke 393 FC จะทำการเตือนขั้วเสียงเมื่อทดสอบ Voc หากคุณพบว่าขั้วถูกกลับ อาจหมายความว่าวงจรอื่นๆ ในกล่องรวมสายนั้นถูกเชื่อมต่อกันเป็นอนุกรมโดยไม่ตั้งใจ ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุดของอินเวอร์เตอร์  

สิ่งสกปรกหรือเงาบนโมดูลอาจทำให้เอาต์พุตลด แม้ว่าโมดูลมักได้รับการออกแบบมาให้ไม่ต้องทำการบำรุงรักษาเป็นเวลาหลายปี แต่ก็จำเป็นจะต้องทำความสะอาดบ้าง เกสรดอกไม้และฝุ่นสามารถเป็นปัญหาใหญ่ในบางพื้นที่ของประเทศ

2. การแก้ปัญหาโหลดเซลล์แสงอาทิตย์

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะใช้ในการควบคุมโหลดไฟฟ้าของอาคาร ปัญหาใดๆ เกี่ยวกับโหลดไฟฟ้าก็จะส่งผลต่อระบบนี้เช่นกัน ขั้นแรกคือ ให้ตรวจสอบสวิทช์โหลด ฟิวส์และเบรกเกอร์ด้วย Fluke 393 FC เพื่อดูว่ามีแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่การเชื่อมต่อโหลดหรือไม่ ต่อไป ให้ใช้ 393 FC เพื่อตรวจสอบฟิวส์และเบรกเกอร์วงจร ถ้าคุณพบฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์ถูกตัด ให้หาสาเหตุและแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่บกพร่อง หากโหลดคือมอเตอร์ เบรกเกอร์ความร้อนภายในอาจถูกตัด หรืออาจมีขดลวดที่เปิดอยู่ในมอเตอร์ เพื่อเป็นการทดสอบ ให้ลองเชื่อมต่อกับอีกโหลด แล้วดูว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่

เช่นเดียวกับระบบไฟฟ้าใดๆ ให้ตรวจดูว่ามีสายไฟขาด และขั้วต่อที่หลวมหรือไม่ ทำความสะอาดขั้วต่อที่สกปรก และเปลี่ยนสายที่ชำรุด ขณะปิด ให้ตรวจสอบและซ่อมแซมสายดินที่ชำรุด หากฟิวส์หรือเบรกเกอร์ขาดหรือถูกตัดอีก หมายความว่ามีการลัดวงจรที่คุณต้องหาให้พบและซ่อมแซม

ถ้าโหลดยังทำงานไม่เป็นปกติ ให้ใช้ Fluke 393 FC เพื่อตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบที่การเชื่อมต่อของโหลด สายไฟอาจมีขนาดเล็กเกินไปและต้องทำการเพิ่ม ยังอาจเป็นไปได้ว่าสายไฟที่เชื่อมต่อกับโหลดนั้นยาวเกินไป นี่จะแสดงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำที่โหลด ในกรณีนี้ คุณสามารถลดโหลดบนวงจร หรือใช้สายไฟขนาดใหญ่ขึ้น

3. การแก้ปัญหาอินเวอร์เตอร์เซลล์แสงอาทิตย์

คุณอาจจะทำงานกับไดรฟ์ความเร็วแปรผันในทุกๆ วัน จึงคุ้นเคยกับการตรวจสอบไฟ AC และ DC อินเวอร์เตอร์ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์นั้นสามารถทำงานผิดพลาดและทำให้เกิดปัญหาได้ อินเวอร์เตอร์จะแปลงไฟ DC จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นไฟ AC เพื่อใช้งานในอาคาร

หากอินเวอร์เตอร์ไม่สามารถให้เอาต์พุตที่ถูกต้อง อันดับแรกให้ตรวจสอบและจดบันทึกระดับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าอินพุต DC ของอินเวอร์เตอร์ที่กำลังทำงาน ทางฝั่ง AC ให้ใช้ Fluke 393 FC เพื่อตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ประเภทนี้หลายรุ่นจะมีจอภาพที่แสดงประสิทธิภาพระบบ และอินเวอร์เตอร์กระแสไฟฟ้า เนื่องจาก 393 FC จะแสดงค่า true-rms คุณจึงสามารถใช้แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเพื่อการวัดและจดบันทึกเอาต์พุตเป็นกิโลโวลต์ (kW) ถ้าทำได้ ให้ใช้จอภาพของอินเวอร์เตอร์เพื่อแสดงกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ทั้งหมดในปัจจุบัน คุณสามารถจดบันทึกค่านี้ไว้เพื่อเปรียบเทียบกับค่าที่บันทึกไว้ในการตรวจสอบครั้งที่แล้ว ที่ฝั่ง DC คุณสามารถใช้ 393 FC เพื่อตรวจสอบไฟ DC แล้วบันทึกค่าไว้บนแอป Fluke Connect™ บนโทรศัพท์ของคุณ

หากอินเวอร์เตอร์ไม่สามารถให้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม อาจเป็นเพราะปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ด้วย Fluke 393 FC:

  • ฟิวส์ขาด
  • เบรกเกอร์ถูกตัด
  • สายไฟขาด

ใช้ 393 FC เพื่อวัดเอาต์พุตฝั่ง AC ของอินเวอร์เตอร์ โหลดบนอินเวอร์เตอร์อาจมีความต้องการกระแสที่สูงเกินไป หน้าจอคู่ที่แสดงแรงดันไฟและความถี่ AC จะทำให้คุณสามารถรู้ว่าเอาต์พุต AC จากอินเวอร์เตอร์นั้นทำงานถูกต้องหรือไม่

อินเวอร์เตอร์อาจเชื่อมต่ออยู่กับสาธารณูปโภคท้องถิ่น เอาต์พุตกระแสไฟ AC จากอินเวอร์เตอร์จะผันผวนตามระดับอินพุตของแสงอาทิตย์บนแผง อินเวอร์เตอร์จะรักษาแรงดันและเฟสเอาต์พุตที่ถูกต้องไปยังสาธารณูปโภค ปัญหาแรงดันไฟฟ้าใดๆ จากสาธารณูปโภคอาจทำให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ติดต่อสาธารณูปโภคเพื่อทำการซ่อมแซม

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 393 FC แขวนอยู่ถัดจากแผงอินเวอร์เตอร์ที่เปิดอยู่ขณะที่ช่างเทคนิคที่สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ใช้สายวัดทดสอบเพื่อทำการวัด

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 393 FC CAT III 1500 V นั้นมีประโยชน์สำหรับการวัดไฟ DC, แรงดันและกระแสไฟ AC/DC และสำหรับแก้ปัญหาอินเวอร์เตอร์

4. การแก้ปัญหากล่องรวมสาย

การแก้ปัญหากล่องรวมสาย การวัดและการคำนวณแอมแปร์นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งบอกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ การวัดกระแสไฟฟ้าบนแต่ละแผง หรือการรวมการวัดกระแสไฟฟ้าจะช่วยคุณในการระบุว่าเซลล์ทำงานผิดพลาดหรือไม่

ปากคีบที่บางลงของแคลมป์มิเตอร์ Fluke 393 FC จะช่วยให้คุณสามารถคีบตัวนำหลายๆ ตัวพร้อมกันเพื่อวัดกระแสแบบรวม แม้ในพื้นที่แคบหรือหนาแน่น เช่น กล่องอินเวอร์เตอร์ หรือกล่องรวม