ภาษาไทย

ตัวกรอง

การใช้งาน

แบนด์วิดธ์

อินพุต

การใช้ทริกเกอร์

ฟังก์ชันการวัดขั้นสูง

การจัดระดับความปลอดภัย

ประเภทการสื่อสาร

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่

Fluke 190 Series II - 20 ปีแห่งนวัตกรรมเครื่องมือทดสอบ ScopeMeter®

ในฐานะที่เป็นเครื่องวัดพกพาสองและสี่แชนเนลชนิดแรกที่ได้รับการจัดระดับความปลอดภัย CAT III 1000V / CAT IV 600V ผลิตภัณฑ์ Fluke ScopeMeter® 190 Series II ได้ผสมผสานประสิทธิภาพ ความทนทาน และความสะดวกในการพกพาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

การแก้ไขปัญหาอิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องอาศัยการทดสอบและการวัดค่าหลากหลายอย่างเพื่อหาต้นเหตุของปัญหา เครื่องมือทดสอบ Fluke ScopeMeter คือเครื่องมือเพียงหนึ่งเดียวที่คุณวางใจได้ว่าจะจัดการกับงานการแก้ไขปัญหาได้อย่างครบครัน