ภาษาไทย

Fluke 1587 MDT: Advanced Motor and Drive Troubleshooting Kit

เลิกผลิต

คุณลักษณะสำคัญ

Includes a Fluke 1587 Insulation Multimeter, Fluke i400 Current Clamp, and a Fluke 9040 Phase Rotation Indicator.

 • With the Fluke 1587, perform insulation tests, plus a wide-range of DMM tasks with confidence and ease.
 • Use the Fluke i400 with your Fluke 1587 to accurately measure AC current without breaking the circuit.
 • Check the rotation of three-phase motors easily and safely with the Fluke 9040.
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยุติการให้บริการหรือมีการเปลี่ยนหมวดหมู่

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke 1587 MDT: Advanced Motor and Drive Troubleshooting Kit

ผลิตภัณฑ์ในชุดนี้ได้รับการคัดเลือกมาโดยเฉพาะเพื่อการใช้งานทั้งด้านการแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การสร้างโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกลายเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการรักษาเวลาทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสามารถลดเวลาหยุดทำงานลงได้อย่างมากทั้งแบบวางแผนและไม่ได้วางแผน ค่าใช้จ่ายของเวลาหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนจะยากต่อการคำนวณ แต่มักจะเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมาก สำหรับบางอุตสาหกรรม อาจมีรายรับ 1 % - 3 % (อาจมีกำไร 30 % - 40 %) ต่อปี

ประกอบด้วยมัลติมิเตอร์ฉนวน Fluke 1587, แคลมป์กระแสไฟฟ้า Fluke i400 และตัวระบุการหมุนของเฟส Fluke 9040

 • สามารถใช้ Fluke 1587 เพื่อทดสอบฉนวนและทำงาน DMM ได้มากมายด้วยความมั่นใจและง่ายดาย
 • ใช้ Fluke i400 ร่วมกับ Fluke 1587 เพื่อวัดกระแสไฟฟ้า AC ได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยไม่แยกจากลูป
 • ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์แบบสามเฟสได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยด้วย Fluke 9040

มัลติมิเตอร์ฉนวน Fluke 1587

 • สองผลิตภัณฑ์ในหนึ่งเดียว: Complete specificationsแคลมป์วัดกระแสไฟฟ้า Fluke i400

  • ใช้งานกับ Fluke 1587 เพื่อวัด 1A AC ถึง 400 A AC
  • เอาต์พุต 1mA/Amp รับประกันการอ่านที่แสนง่าย
  • การจัดอันดับแรงดันไฟฟ้าเกินตามมาตรฐาน CAT III 1000 V / CAT IV 600 V เพื่อเพิ่มการป้องกันให้กับผู้ใช้
  • ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดในรูปทรงกะทัดรัด
  • ตัวนำไฟฟ้าสูงสุด: Ø 32 มม.
  • รับประกัน 1 ปี

  Complete specificationsตัวระบุการหมุนของเฟส Fluke 9040

  • จอภาพขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถระบุการหมุนของสนามแม่เหล็กและลำดับเฟสได้ง่ายดาย
  • สัญญาณสำหรับทั้งสามเฟส
  • การจัดอันดับแรงดันไฟฟ้าเกิน CAT III 600 V
  • รับประกัน 2 ปี

  Complete specifications

ข้อมูลจำเพาะ: Fluke 1587 MDT: Advanced Motor and Drive Troubleshooting Kit

Includes a Fluke 1587 Insulation Multimeter, Fluke i400 Current Clamp, and a Fluke 9040 Phase Rotation Indicator.

Fluke 1587 Insulation Multimeter

 • Two products in one: Powerful Insulation Tester and Full-featured Multimeter
 • Ideal for work on motors, cables, and switch gear
 • Large display with backlight
 • Filter for motor drive measurements
 • Insulation test (0.01 MΩ to 2 GΩ)
 • Insulation test voltages (50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) for many applications
 • CAT III 1000 V /CAT IV 600 V overvoltage rating for added user protection
 • 3 year warranty

Complete specifications

Fluke i400 AC Current Clamp

 • Use with your Fluke 1587 to measure 1A AC to 400 A AC
 • 1 mA/Amp output guarantees easy reading
 • CAT III 1000 V / CAT IV 600 V overvoltage rating for added user protection
 • Specially designed to offer maximum utility in a very compact shape
 • Maximum conductor: Ø 32 mm
 • 1 year warranty

Complete specifications

Fluke 9040 Phase Rotation Indicator

 • Large display to easily determine field rotation and phase sequence
 • Indication for all three phases
 • CAT III 600 V overvoltage rating
 • 2 year warranty

Complete specifications

รุ่น: Fluke 1587 MDT: Advanced Motor and Drive Troubleshooting Kit

Fluke 1587/MDT Kit
Fluke 1587/MDT Advanced Motor and Drive Troubleshooting Kit

Includes:

 • Fluke 1587 Insulation Multimeter
 • Fluke i400 Current Clamp
 • Fluke 9040 Phase Rotation Indicator