ภาษาไทย

เครื่องมือสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิล Fluke 714B

 • Fluke 714B Thermocouple Calibrator
 • Fluke 714B Thermocouple Calibrator
 • Fluke 714B Thermocouple Calibrator
 • Fluke 714B Thermocouple Calibrator

คุณลักษณะสำคัญ

 • 714B สามารถตรวจวัดและจำลอง (17) ประเภทและมิลลิโวลต์ของเทอร์โมคัปเปิลที่แตกต่างกันได้
 • วัดสัญญาณตั้งแต่ 4 - 20 mA ไปพร้อมๆ กับจ่ายสัญญาณอุณหภูมิ
 • การออกแบบที่มาพร้อมเครื่องมือสำหรับแขวนและมีในทุกยูนิต
 • การตั้งค่าแหล่งที่กำหนดค่าได้ 0 % และ 100 % สำหรับการตรวจสอบความผิดพลาดแบบลิเนียร์ 25 % อย่างรวดเร็ว
 • Ramp แบบลิเนียร์และ Ramp อัตโนมัติของขั้นตอน 25 % ตามการตั้งค่า 0 % และ 100 %
 • อินพุตคู่และจอแสดงผลแบบมีไฟเพื่อการวัดผลการตรวจวัดที่ง่ายดาย
 • การตั้งค่าปิดอุปกรณ์แบบที่จดจำค่าเมื่อเปิดเครื่อง ทำให้ง่ายต่อการเปิดอุปกรณ์เพื่อมาทดสอบต่อ
 • ข้อมูลจำเพาะในเวลา 1 ปี และ 2 ปีและใบรับรองการสอบเทียบที่ตรวจสอบได้

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องมือสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิล Fluke 714B

เครื่องมือสอบเทียบอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลฟังก์ชันเดียว 714B ของ Fluke คือเครื่องมือทดสอบที่เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเทียบอุณหภูมิที่ต้องการความแม่นยำสูง ใช้งานง่าย และตัวปรับเทียบอุณหภูมิที่มีฟังก์ชันเดียว

ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องมือสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิล Fluke 714B

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่จ่าย ไปยังขั้วต่อและสายดินและ หว่างขั้วต่อสองขั้ว30 V
อุณหภูมิในการทำงาน-10 °C ถึง 50 °C
อุณหภูมิในการเก็บรักษา- 30 °C ถึง 60 °C
ระดับความสูงในการใช้งาน2,000 เมตร
ระดับความสูงในการเก็บรักษา12,000 เมตร
ความชื้นสัมพัทธ์
(% การทำงานของ RH
แบบไม่มีการกลั่นตัว)
ไม่มีการกลั่นตัว
90% (10 °C ถึง 30 °C)
75% (30 °C ถึง 40 °C)
45% (40 °C ถึง 50 °C)
(ไม่มีการกลั่นตัว))
ข้อกำหนดในการสั่นสะเทือนMIL-T-28800E, Class 2
ข้อกำหนดในการทดสอบแรงกระแทก1 เมตร
ระดับ IPIEC 60529: IP52
สภาพแวดล้อม
ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
IEC 61326-1, แบบพกพา
ความปลอดภัยIEC 61010-1, สูงสุด 30 V ลงดิน
, ระดับของมลภาวะ 2
การจ่ายไฟแบตเตอรี่ AA NEDA 1.5A
IEC LR6 4 ก้อน
ขนาด (สูง x กว้าง x ยาว)52.5 มม. x 84 มม. x 188.5 มม.
น้ำหนัก515 ก.
 
การตรวจวัด DC mA
ความละเอียด0-24 mA
ช่วง0.001 mA
ความเที่ยงตรง
(% ของค่าที่อ่านได้
+ จำนวนนับ)
0.010% + 2 μA
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ± (0.002% ของการอ่าน + 0.002% ของช่วง) /°C ( <18 °C หรือ >28 °C)
 
การวัดและจ่ายมิลลิโวลต์
ความละเอียด-10 mV ถึง 75 mV
ช่วง0.01 mV
ความเที่ยงตรง
(% ของค่าที่อ่านได้
+ จำนวนนับ)
0.015% + 10 μA
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ± (0.002% ของการอ่าน + 0.002% ของช่วง) /°C ( <18 °C หรือ >28 °C)
 
อินพุตและเอาต์พุตของเทอร์โมคัปเปิล

ประเภท TC

ช่วง (°C)
ตรวจวัด (°C)ที่มา (°C)
1 ปี2 ปี1 ปี2 ปี
E-250 ถึง 200 °C1.320.60.9
-200 ถึง -100 °C0.50.80.30.4
-100 ถึง 600 °C0.30.40.30.4
600 ถึง 1000 °C0.40.60.20.3
N-200 ถึง -100 °C11.50.60.9
-100 ถึง 900 °C0.50.80.50.8
900 ถึง 1300 °C0.60.90.30.4
J-210 ถึง -100 °C0.60.90.30.4
-100 ถึง 800 °C0.30.40.20.3
800 ถึง 1200 °C0.50.80.30.3
K-200 ถึง -100 °C0.710.40.6
-100 ถึง 400 °C0.30.40.30.4
400 ถึง 1200 °C0.50.80.30.4
1200 ถึง 1372 °C0.710.30.4
T-250 ถึง -200 °C1.72.50.91.4
-200 ถึง 0 °C0.60.90.40.6
0 ถึง 400 °C0.30.40.30.4
B600 ถึง 800 °C1.3211.5
800 ถึง 1000 °C11.50.81.2
1000 ถึง 1820 °C0.91.30.81.2
R-20 ถึง 0 °C2.32.81.21.8
0 ถึง 100 °C1.52.21.11.7
100 ถึง 1767 °C11.50.91.4
S-20 ถึง 0 °C2.32.81.21.8
0 ถึง 200 °C1.52.11.11.7
200 ถึง 1400 °C0.91.40.91.4
1400 ถึง 1767 °C1.11.711.5
C0 ถึง 800 °C0.60.90.60.9
800 ถึง 1200 °C0.81.20.71
1200 ถึง 1800 °C1.11.60.91.4
1800 ถึง 2316 °C231.32
L-200 ถึง -100 °C0.60.90.30.4
-100 ถึง 800 °C0.30.40.20.3
800 ถึง 900 °C0.50.80.20.3
U-200 ถึง 0 °C0.60.90.40.6
0 ถึง 600 °C0.30.40.30.4
BP0 ถึง 1000 °C11.50.40.6
1000 ถึง 2000 °C1.62.40.60.9
2000 ถึง 2500 °C230.81.2
XK-200 ถึง 300 °C0.20.30.20.5
300 ถึง 800 °C0.40.60.30.6
G100 ถึง 300 °C1.62.41.21.8
300 ถึง 1500 °C11.511.5
1500 ถึง 2320 °C231.62.4
D0 ถึง 300 °C1.62.41.21.8
300 ถึง 1500 °C11.511.5
1500 ถึง 2315 °C231.62.4
P0 ถึง 1000 °C1.62.40.60.9
1000 ถึง 1395 °C230.81.2
M-50 ถึง 100 °C11.50.40.6
100 ถึง 1000 °C1.62.40.60.9
1000 ถึง 1410 °C230.81.2

รุ่น: เครื่องมือสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิล Fluke 714B

FLK-714B
Fluke 714B Thermocouple Calibrator

สิ่งที่มีให้:

 • กรอบหุ้มสีเหลืองเพื่อการป้องกันพร้อมด้วยที่เก็บสายวัดทดสอบ
 • ข้อมูลคำแนะนำ (14 ภาษา)
 • แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9V หนึ่งก้อน
 • ใบรับรองการสอบเทียบที่ติดตามได้พร้อมข้อมูล