ภาษาไทย

Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit

 • Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit

ชุดขั้วต่อมินิปลั๊กสิบชิ้น:

 • ประเภท J (สีดำ)
 • ประเภท K (สีเหลือง)
 • ประเภท T (สีฟ้า)
 • ประเภท E (สีม่วง)
 • ประเภท R/S (สีเขียว)
 • ประเภท B หรือ Cu (สีขาว)
 • ประเภท L (J-DIN) (สีฟ้า)
 • ประเภท U (T-DIN) (สีน้ำตาล)
 • ประเภท C (สีแดง)
 • ประเภท N (สีส้ม)

รุ่น: Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit

Fluke 700TC1

Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit
Thermocouple Plug Kit

ซื้อเลย

A kit of 10 mini-plug connectors

 • Type J (black), one
 • Type K (yellow), one
 • Type T (blue), one
 • Type E (purple), one
 • Type R/S (green), one
 • Type B or CU (white), one
 • Type L (J-DIN) (blue), one
 • Type U (T-DIN) (brown), one
 • Type C (red), one
 • Type N (orange), one
 • One year warranty