ภาษาไทย

FLK-XSubwindow

  • FLK-XSubwindow

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: FLK-XSubwindow

การสร้างหน้าต่างย่อย (Subwindowing) จะปรับเปลี่ยนจำนวนพิกเซลที่ใช้ในอาร์เรย์ ช่วยให้กล้องมีอัตราการทำใหม่ที่สูงขึ้น

การสอบเทียบจำเป็นสำหรับแต่ละโหมดการสร้างหน้าต่างย่อย (Subwindowing) ที่มีลำดับขั้นตอน


TiX1000

TiX660 และ TiX640

ตัวเลือก 1: 640 x 480 (60 fps)
ตัวเลือก 2: 384 x 288 (120 fps)
ตัวเลือก 3: 1024 x 96 (240 fps)

ตัวเลือก 1: 384 x 288 (120 fps)
ตัวเลือก 2: 640 x 120 (240 fps)

ข้อมูลจำเพาะ: FLK-XSubwindow

TiX1000TiX660 and TiX640
Option 1: 640 x 480 (60 fps)
Option 2: 384 x 288 (120 fps)
Option 3: 1024 x 96 (240 fps)
Option 1: 640 x 480 (60 fps)
Option 2: 384 x 288 (120 fps)

รุ่น: FLK-XSubwindow

FLK-XSubwindow

Calibration of each individual Subwindowing mode to the camera. For TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.

ซื้อเลย

Calibration of each individual Subwindowing mode to the camera. For TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.