ภาษาไทย

ชุดสายวัดทดสอบ TL238 SureGrip™ สำหรับสภาพแวดล้อมที่พลังงานสูง

  • Fluke TL238 SureGrip™ Test Lead Set for High Energy Environments

คุณลักษณะสำคัญ

An accessory kit especially designed for working in high energy environments.

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: ชุดสายวัดทดสอบ TL238 SureGrip™ สำหรับสภาพแวดล้อมที่พลังงานสูง

ชุดอุปกรณ์เสริมได้รับการออกแบบสำหรับทำงานในสภาพแวดล้อมที่พลังงานสูงโดยเฉพาะ โพรบทดสอบ SureGrip™ มีโลหะเปลือยที่ปลายเพียง 4 มม. เท่านั้น โพรบทดสอบที่มีโลหะเปลือยน้อยจะช่วยลดความเสี่ยงที่โลหะอาจจะลัดวงจรที่อาจจะทำให้เกิดระเบิดประกายไฟ ส่วนขยายโพรบจะพอดีระหว่างสายวัดทดสอบมอดุลาร์ และโพรบทดสอบ ซึ่งจะเพิ่มระยะระหว่างตัวคุณและวงจรที่มีไฟฟ้า 20.5 ซม. (8 นิ้ว)

TP238 และ TL224 เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC 1010-2-031, maximum 1000V CAT III, 600V CAT IV, Pollution Degree 2, 10A

ส่วนขยายโพรบเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC 1010-2-031, maximum 1000V CAT III, Pollution Degree 2, 10A

รุ่น: ชุดสายวัดทดสอบ TL238 SureGrip™ สำหรับสภาพแวดล้อมที่พลังงานสูง

Fluke TL238
ซื้อเลย

The kit includes:

  • TP238 SureGrip™ Insulated Test Probe Set
  • TP280 SureGrip™ Test Probe Extender
  • TL224 SureGrip™ Silicone Right Angle/Straight Test Lead Set