ภาษาไทย

Fluke C781 Meter Case

  • Fluke C781 Meter Case
เลิกผลิต

คุณลักษณะสำคัญ

  • Zippered carrying case with detachable external pouch
  • 1 year warranty
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยุติการให้บริการหรือมีการเปลี่ยนหมวดหมู่