ภาษาไทย

Fluke SBC3B Charging Base

  • Fluke SBC3B Charging Base

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke SBC3B Charging Base

Charging base for TiX560, TiX520, TiX500, Ti400, Ti300, Ti200, TiS75, TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20, TiS10, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, TIR32, Ti29, TiR29, Ti27, and TiR27 infrared cameras.

รุ่น: Fluke SBC3B Charging Base

FLK-TI-SBC3B
ซื้อเลย

Charging base for TiX560, TiX520, TiX500, Ti400, Ti300, Ti200, TiS75, TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20, TiS10, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, TIR32, Ti29, TiR29, Ti27, and TiR27 infrared cameras.