ภาษาไทย

FLK-XPowerPlug

  • FLK-XPowerPlug

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: FLK-XPowerPlug

ช่องเสียบสายไฟ 15V พร้อมสายพ่วง 5 ชุดสำหรับกล้องอินฟราเรด TiX1000, TiX660 และ TiX640

รุ่น: FLK-XPowerPlug

FLK-XPowerPlug

Power plug 15V with 5 extensions for the TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.

ซื้อเลย

For the TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.