ภาษาไทย

มอเตอร์, ไดรฟ์, ปั๊ม, คอมเพรสเซอร์

วิดีโอ

บทความด้านมอเตอร์ ไดรฟ์ ปั๊ม และคอมเพรสเซอร์ทั้งหมด

บทความ

จุดทดสอบสำคัญ 5 ประการเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการทำงานของมอเตอร์ไดรฟ์

มอเตอร์ไดรฟ์เป็นเทคโนโลยีที่พบเห็นได้ทั่วไปสำหรับการแปลงแรงดันไฟฟ้าคงที่จากแหล่งจ่ายไฟ AC หลัก ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าแปรผัน เพื่อควบคุมทอร์กและความเร็วของมอเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมอเตอร์ขณะขับเคลื่อนโหลดของอุปกรณ์เชิงกล

บทความ

การวัดการคายประจุแรงดันไฟฟ้าด้วยเครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-550

บันทึกการใช้งานนี้จะอธิบายวิธีใช้เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ MDA-550 Motor Drive Analyzer และโพรบแรงดันไฟฟ้าของเพลาเพื่อวัดเหตุการณ์คายประจุแรงดันไฟฟ้าของเพลามอเตอร์

บทความ

การลดความซับซ้อนในการแก้ปัญหามอเตอร์ไดรฟ์ด้วยเครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-550

บทความ

ช่างเทคนิคด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของลิฟต์ที่มีงานยุ่งสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยเครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์รุ่นใหม่จาก Fluke

เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-550 มีแผนภาพการตั้งค่าอย่างเหมาะสมที่ชัดเจน กระบวนการทดสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และคำแนะนำทีละขั้นตอนที่ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมอเตอร์ไดรฟ์ของลิฟต์