Swedish

Elektriska

‍‍‍‍‍‍

Senaste berättelserna

 • What is voltage

  Vad är spänning?

  Spänning är trycket från en elektrisk krets strömkälla som pressar laddade elektroner (ström) genom en ledande loop, vilket gör att de utför något, som att få en lampa att tändas.
 • DMM What Is Resistance

  Vad är resistans?

  Resistans är ett mått på motsatsen till strömflöde i en elektrisk krets.
 • Vad är Ohms lag?

  Vad är Ohms lag?

  Ohms lag är en formel för att beräkna förhållandet mellan spänning, ström och resistans i en elektrisk krets.
 • What is a digital multimeter

  Vad är en digital multimeter?

  En digital multimeter (DMM) är ett testverktyg som används för att mäta två eller flera elektriska värden – huvudsakligen spänning (volt), ström (ampere) och resistans (ohm).
 • How to measure capacitance

  Vad är kapacitans?

  Kapacitans är förmågan hos en komponent eller krets att samla och lagra energi i form av en elektrisk laddning.
 • What is duty cycle

  Vad är pulskvot?

  Vad är pulskvot inom elektronik?
 • What is a diode

  Vad är en diod?

  En diod är en halvledare som i princip fungerar som en enkelriktad brytare för ström.
 • What is continuity

  Vad är kontinuitet?

 • What is an oscilloscope

  Vad är ett oscilloskop?

  Basic information about what an oscilloscope is and how the test instruments are used in industrial settings for preventive maintenance and troubleshooting.

 • How to measure a 4-20mA loop signal

  Hur du mäter en 4–20 mA loopsignal

  4 mA till 20 mA-strömloopen är en vanlig metod för överföring av sensorinformation i många industriella processövervakningstillämpningar – vanligtvis i system som övervakar tryck, temperatur, pH, flöde eller andra fysiska faktorer. Dessa system använder en 4 mA till 20 mA strömloop med två ledningar, där en partvinnad kabel ger ström till en transmitter och även bär utgångssignalen.
 • What is true-RMS?

  Vad är sann RMS?

  Men en sann RMS-mätare är allmänt att föredra eftersom bara den kan mäta både sinusformade och ej sinusformade AC-vågformer exakt.
 • Electrician preparing for work

  7 viktiga verktyg för elektriker

  Vi frågade nyligen elektriker vilka fem verktyg de anser är viktigast. Några verktyg fick samma resultat, därför delar vi med oss av deras sju bästa.
 • Worker locking equipment as a safety procedure

  Tio dumma saker smarta människor gör

  Alla som arbetar med elektricitet får snabbt respekt för allt som kan tänkas vara spänningsförande. Men om arbetet sker under tidspress eller om det gäller att få igång viktig utrustning kan även de mest erfarna elektriker göra sig skyldiga till slarv och fel som de inte gör i vanliga fall.
 • Electrical safety myth #1

  Fyra myter om elsäkerhet som kanske förvånar dig

  Det är mycket viktigt att du följer elsäkerhetsregler i industrianläggningar. Det finns många myter om elsäkerhet. Förstå vad som är fakta och vad som är myt vid arbete i strömförande system.