Swedish

Elektriska

‍‍‍‍‍‍

Senaste berättelserna

 • What is an oscilloscope

  Vad är ett oscilloskop?

  Basic information about what an oscilloscope is and how the test instruments are used in industrial settings for preventive maintenance and troubleshooting.

 • Worker locking equipment as a safety procedure

  Tio dumma saker smarta människor gör

  Alla som arbetar med elektricitet får snabbt respekt för allt som kan tänkas vara spänningsförande. Men om arbetet sker under tidspress eller om det gäller att få igång viktig utrustning kan även de mest erfarna elektriker göra sig skyldiga till slarv och fel som de inte gör i vanliga fall.
 • What is a digital multimeter

  Vad är en digital multimeter?

  En digital multimeter (DMM) är ett testverktyg som används för att mäta två eller flera elektriska värden – huvudsakligen spänning (volt), ström (ampere) och resistans (ohm).
 • What is a diode

  Vad är en diod?

  En diod är en halvledare som i princip fungerar som en enkelriktad brytare för ström.
 • Fluke 787 vs. 789

  Fluke 787 i jämförelse med 789

  See the key differences between the Fluke 787 vs 789 as determined by Fluke engineers. What are the key feature and spec differences? See the comparison here.
 • Electrician preparing for work

  7 viktiga verktyg för elektriker

  Vi frågade nyligen elektriker vilka fem verktyg de anser är viktigast. Några verktyg fick samma resultat, därför delar vi med oss av deras sju bästa.
 • Electrical safety myth #1

  Fyra myter om elsäkerhet som kanske förvånar dig

  Det är mycket viktigt att du följer elsäkerhetsregler i industrianläggningar. Det finns många myter om elsäkerhet. Förstå vad som är fakta och vad som är myt vid arbete i strömförande system.
 • What is duty cycle

  Vad är pulskvot?

  Pulskvot är förhållandet mellan tiden då en last eller krets är PÅ och tiden då lasten eller kretsen är AV.
 • Vad är Ohms lag?

  Vad är Ohms lag?

  Ohms lag är en formel för att beräkna förhållandet mellan spänning, ström och resistans i en elektrisk krets.
 • What is true-RMS?

  Vad är sann RMS?

  Ändå är en sann RMS-mätare allmänt att föredra eftersom bara den kan mäta både sinusformade och ej sinusformade AC-vågformer exakt.
 • Vad är frekvens?

  Vad är frekvens?

  AC-frekvens är antalet perioder per sekund i en sinuskurva för växelström (AC).
 • 3561 FC Vibration Sensors

  De fem främsta verktygen för elektrisk felsökning som alla små team behöver

  Lista över de fem viktigaste grundläggande verktygen för industriell elektrisk felsökning för företag utan underhållstekniker och elektriker.
 • Vad är ström?

  Vad är ström?

  Current is the rate at which electrons flow past a point in a complete electrical circuit.

 • What is continuity

  Vad är kontinuitet?

  Kontinuitet innebär att det föreligger en obruten krets för strömflödet. En stängd brytare som fungerar, till exempel, har kontinuitet.
 • How to measure capacitance

  Vad är kapacitans?

  Kapacitans är förmågan hos en komponent eller krets att samla och lagra energi i form av en elektrisk laddning.
 • What is voltage

  Vad är spänning?

  Spänning är trycket från en elektrisk krets strömkälla som pressar laddade elektroner (ström) genom en ledande loop, vilket gör att de utför något, som att få en lampa att tändas.
 • DMM What Is Resistance

  Vad är resistans?

  Resistans är ett mått på motsatsen till strömflöde i en elektrisk krets.
 • How to measure a 4-20mA loop signal

  Hur du mäter en 4–20 mA loopsignal

  4 mA till 20 mA-strömloopen är en vanlig metod för överföring av sensorinformation i många industriella processövervakningstillämpningar – vanligtvis i system som övervakar tryck, temperatur, pH, flöde eller andra fysiska faktorer. Dessa system använder en 4 mA till 20 mA strömloop med två ledningar, där en partvinnad kabel ger ström till en transmitter och även bär utgångssignalen.