Swedish

Vad är kontinuitet?

Elektriska

Kontinuitet innebär att det föreligger en obruten krets för strömflödet. En stängd brytare som fungerar, till exempel, har kontinuitet.

Ett kontinuitetstest är en snabb kontroll för att se om en krets är öppen eller stängd. Endast en stängd, komplett krets (en som är påslagen) har kontinuitet.

Under ett kontinuitetstest skickar en digital multimeter en liten ström genom kretsen för att mäta resistansen i kretsen.

En mätare med en kontinuitetssummer ljuder kortvarigt när den upptäcker en sluten krets. Nivån på resistans som krävs för att utlösa summern varierar mellan olika mätare, men de flesta indikerar kontinuitet med en mätning mellan 0 och 50 ohm.

Ljudsignalen gör det snabbare att mäta eftersom tekniker inte behöver titta på mätaren under testning.

Med kontinuitetstest bestäms:

  • Om en säkring är hel eller trasig.
  • Om en ledare är öppen eller kortsluten.
  • Om brytare fungerar korrekt.
  • Om kretsvägar är obehindrade (åstadkoms genom spårning av krets eller ledare).

Kontinuitetstest ska utföras endast när det INTE finns spänning i den krets som testas.

Säkerhet vid kontinuitetstest

Koppla alltid ur enheten eller stäng av huvudströmbrytaren innan ett kontinuitetstest påbörjas. Se till att alla kondensatorer är säkert urladdade.

Om spänningskontakt sker när det finns kontinuitet har de flesta mätare överbelastningsskydd i ohm upp till mätarens märkspänning. För de flesta Fluke-instrument är det 1 000 V AC.

Rekommenderade resurser:

Referens: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.