Swedish

Vad är en diod?

Elektriska, Grunderna

En diod är en halvledare som i princip fungerar som en enkelriktad brytare. Den gör att strömmen flödar lätt i ena riktningen, men begränsar kraftigt att ström flödar i motsatt riktning.

Dioder kallas även likriktare eftersom de ändrar växelström (AC) till pulserande likström (DC). Dioder är klassade enligt typ, spänning och strömkapacitet.

Dioder har polaritet som bestäms av en anod (positiv ledning) och katod (negativ ledning). De flesta dioder gör att strömmen flödar endast när positiv spänning appliceras på anoden. En mängd olika diodkonfigurationer visas i den här bilden:

dioder
Dioder finns i olika konfigurationer. Från vänster: metallhölje, bultmontering, plasthölje med band, plasthölje med avfasning, glashölje.

När en diod tillåter strömflöde har den framspänning. När en diod har backspänning fungerar den som en isolator och tillåter inte strömflöde.

Märkligt men sant: Diodsymbolens pil pekar i motsatt riktning mot elektronflödet. Orsak: Ingenjörer skapade symbolen och deras scheman visar ström som flödar från den positiva (+) sidan av spänningskällan till den negativa (-). Det är samma konvention som används för halvledarsymboler som inkluderar pilar – pilen pekar i den tillåtna rörelseriktningen för ”konventionellt” flöde och mot den tillåtna riktningen för elektronflödet.

diodspänning

En digital multimeters diodtestläge producerar en liten spänning mellan testkablarna som är tillräcklig för framspänning i en diodövergång. Normalt spänningsfall är 0,5 V till 0,8 V. Framspänd resistans i en fungerande diod bör variera mellan 1 000 ohm och 10 ohm. När dioden är backspänd visar den digitala multimeterns display OL (vilket indikerar mycket hög resistans).

diod som fungerar 1
diod som fungerar 2

Dioder tilldelas märkström. Om den överskrids och det blir fel på dioden kan den kortslutas och antingen a) låta ström flöda i båda riktningarna eller b) hindra att ström flödar i någondera riktning.

diod med fel 1
diod med fel 2

Referens: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.