Swedish

Vad är ett oscilloskop?

Elektriska

Enheter som omvandlar elektrisk effekt till mekanisk kraft, såsom pumpar, kompressorer, motorer, bandtransportörer, robotar med flera, driver den industriella världen. Spänningssignaler som styr dessa elektromekaniska enheter är en viktig men osynlig kraft. Så hur fångar man upp och ser denna osynliga kraft?

Oscilloskop testar och visar spänningssignaler som vågformer, visuella framställningar av spänningens variation över tid. Signalerna plottas i en graf som visar hur signalen ändras. Den vertikala (Y) axeln representerar spänningsmätningen och den horisontella (X) axeln representerar tid.

Grafen på ett oscilloskop kan visa viktig information:

  • Spännings- och strömsignaler vid avsedd drift
  • Signalfelaktigheter
  • Beräknad frekvens av en oscillerande signal och eventuella variationer i frekvens
  • Huruvida signalen innehåller brus och brusändringar.

De flesta av dagens oscilloskop är digitala, vilket möjliggör mer detaljerade noggranna signalmätningar och snabba beräkningar, datalagringsfunktioner och automatiserad analys. Handhållna digitala oscilloskop såsom Fluke ScopeMeter®-testverktyg ger flera fördelar jämfört med stationära modeller: De är batteridrivna, har elektriskt isolerade flytande ingångar och ger också fördelen av inbyggda funktioner som gör oscilloskopanvändningen enklare och mer tillgänglig för en mängd olika arbetstagare.