Swedish

What is a digital multimeter?

Elektriska

En digital multimeter är ett testverktyg som används för att mäta två eller flera elektriska värden, huvudsakligen spänning (volt), ström (ampere) och resistans (ohm). Det är ett standarddiagnostikverktyg för tekniker inom den elektriska/elektroniska industrin.

Digitala multimetrar ersatte för länge sedan analoga mätare med nål tack vare sin förmåga att mäta med högre noggrannhet, tillförlitlighet och ökad impedans. Fluke presenterade sin första digitala multimeter 1977.

Digitala multimetrar kombinerar testmöjligheterna hos mätare med en funktion – voltmeter (för mätning av volt), amperemeter (ampere) och ohmmätare (ohm). De har ofta ytterligare ett antal specialiserade funktioner eller avancerade alternativ. Tekniker med specifika behov kan därför söka efter en modell som uppfyller deras behov.

Fronten på en digital multimeter omfattar vanligen fyra komponenter:

  • Display: Där mätvärdena kan läsas av.
  • Knappar: För att välja olika funktioner; alternativen varierar beroende på modell.
  • Ratt (eller omkopplare): För att välja primära mätvärden (volt, ampere, ohm).
  • Ingångar: Där testkablarna sätts in.
Vad är en digital multimeter?

Testkablarna är flexibla, isolerade ledningar (röd för positiv, svart för negativ) som ansluts till den digitala multimetern. De fungerar som ledaren från objektet som testas till en multimeter. Probspetsarna på varje kabel används för att testa kretsar.

Termerna värden och siffror används för att beskriva en digital multimeters upplösning – hur noggranna mätningar en mätare kan utföra. Genom att känna till en multimeters upplösning kan teknikern avgöra om det är möjligt att se en liten förändring av en uppmätt signal.

Exempel: Om en multimeter har en upplösning på 1 mV i området 4 V är det möjligt att se en förändring på 1 mV (1/1 000 av en volt) vid avläsning av 1 V.

Digitala multimetrar är vanligen indelade efter antal skaldelar (upp till 20 000) som de visar.

Generellt sett faller digitala multimetrar inom en av ett fåtal kategorier:

  • Universell (testare)
  • Standard
  • Avancerade
  • Kompakt
  • Trådlöst

Behöver du hjälp med att välja en multimeter som passar dig? Använd urvalsverktyget för digitala multimetrar.

Säkerhet

Varje tillämpning med en digital multimeter medför potentiella säkerhetsrisker som måste beaktas vid elektriska mätningar. Innan man använder någon elektrisk testutrustning bör man alltid först se användarhandboken för korrekt handhavande, säkerhetsåtgärder och gränser.