Swedish

Vad är resistans?

Elektriska
Vad är resistans?

Resistans är ett mått på motsatsen till strömflöde i en elektrisk krets.

Resistans mäts i ohm, som symboliseras av den grekiska bokstaven omega (Ω). Ohm är uppkallad efter Georg Simon Ohm (1784–1854), en tysk fysiker som studerade förhållandet mellan spänning, ström och resistans. Han är upphovsmannen till Ohms lag.

Alla material står emot strömflöde till en viss grad. De faller inom en av två breda kategorier:

  • Ledare: Material som ger mycket lite motstånd där elektroner kan röra sig lätt. Exempel: silver, koppar, guld och aluminium.
  • Isolatorer: Material som ger mycket motstånd och hindrar flödet av elektroner. Exempel: Gummi, papper, glas, trä och plast.
Guldtråd är en utmärkt ledare
Guldtråd är en utmärkt ledare

Resistansmätning görs normalt för att indikera tillståndet för en komponent eller en krets.

  • Ju högre resistans, desto lägre strömflöde. Om den är onormalt hög kan en möjlig orsak (bland många) vara skadade ledare på grund av att de blivit brända eller korroderade. Alla ledare avger en viss grad av värme, så överhettning är ett problem som ofta är förknippat med resistans.
  • Ju lägre resistans, desto högre strömflöde. Möjliga orsaker: isolatorer är skadade av fukt eller överhettning.

Många komponenter, till exempel värmeelement och resistorer, har ett fast resistansvärde. Dessa värden är ofta tryckta på komponenternas typskyltar eller i manualer som referens.

När en tolerans anges ska den uppmätta resistansen ligga inom det angivna resistansområde. En betydande förändring i ett fast resistansvärde indikerar normalt ett problem.

Resistans kanske låter negativt, men inom elektricitet kan det användas på ett fördelaktigt sätt.

Exempel: Strömmen måste kämpa för att flöda genom de små spolarna i en brödrost, tillräckligt för att generera värme som rostar brödet. Gammaldags glödlampor tvingar strömmen att flöda genom trådar så tunna att ljus genereras.

Resistans kan inte mätas i en aktiv krets. Följaktligen fastställer felsökningstekniker ofta resistansen genom att mäta spänning och strömstyrka och tillämpa Ohms lag:

U = I x R

Det vill säga volt = ampere x ohm. R står för resistans i den här formeln. Om resistansen är okänd kan formeln konverteras till R = U/I (ohm = volt delat med ampere).

Exempel: I en elektrisk värmarkrets, som visas i de två bilderna nedan, fastställs resistansen genom att mäta kretsens spänning och ström och tillämpa Ohms lag.

Exempel på normal kretsresistans
Exempel på normal kretsresistans
Exempel på ökad kretsresistans
Exempel på ökad kretsresistans

I det första exemplet, total normal kretsresistans, är en känd referenspunkt 60 Ω (240 ÷ 4 = 60 Ω). Resistansen på 60 Ω kan hjälpa dig att avgöra skicket på en krets.

I det andra exemplet, om kretsströmmen är 3 ampere istället för 4, har kretsens resistans ökat från 60 Ω till 80 Ω (240 ÷ 3 = 80 Ω). Ökningen på 20 Ω i total resistans kan orsakas av en lös eller smutsig anslutning eller en öppen spolsektion. Öppna spolsektioner ökar den totala kretsresistansen, vilket minskar strömmen.

Referens: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.