Swedish

Tio dumma saker smarta människor gör

Säkerhet, Elektriska

Alla som arbetar med elektricitet får snabbt respekt för allt som kan tänkas vara spänningsförande. Men om arbetet sker under tidspress eller om det gäller att få igång viktig utrustning kan även de mest erfarna elektriker göra sig skyldiga till slarv och fel som de inte gör i vanliga fall. Nedanstående lista är tänkt som en liten påminnelse om vad man inte ska göra vid elektriska mätningar.

  1. Ersätta originalsäkringen med en billigare variant. Om den digitala multimetern uppfyller dagens säkerhetskrav är originalsäkringen en speciell skyddssäkring med sand som löser ut innan en överlast når din hand. Byt alltid en godkänd säkring i din digitala multimeter.
  2. Förbikoppla säkringen med en kabel eller en metallbit. Detta verkar kanske var den snabbaste lösningen om du står där utan någon extra säkring. Men säkringen kan vara ditt enda skydd mot en eventuell strömspik.
  3. Använda fel testverktyg för jobbet. Det är viktigt att din digitala multimeter passar för det aktuella jobbet. Kontrollera att ditt testverktyg har rätt CAT-klassning för alla jobb du gör, även om det betyder att du måste byta multimeter under dagen.
  4. Välja den billigaste digitala multimetern på butikshyllan. Man kan ju alltid uppgradera senare, eller hur? Men det kanske du inte kan om du råkar ut för en säkerhetsolycka därför att det billiga testinstrumentet trots allt inte hade de utlovade säkerhetsegenskaperna. Titta efter oberoende laboratorietester.
  5. Låta skyddsglasögonen ligga kvar i fickan. Ta fram dem. Sätt på dig dem. Det är viktigt. Det gäller även isolerade handskar och flamsäkra kläder.
  6. Arbeta med en spänningsförande krets. Gör alltid kretsen spänningslös när det är möjligt. Om situationen kräver att du måste arbeta med en spänningsförande krets ska du använda korrekt isolerade verktyg, ha på dig säkerhetsglasögon eller visir och isolerade handskar, inte bära klocka eller smycken, stå på en isolerad matta och ha på dig flamsäkra kläder, inte vanliga arbetskläder.
  7. Slarva med frånslagningsprocedurer och varningsskyltar.
  8. Hålla båda händerna på testinstrumentet. Gör det inte! Kom ihåg den erfarne elektrikerns knep när du arbetar med spänningsförande kretsar: Ha en hand i fickan. Det minskar risken för kortslutning över bröstet och genom hjärtat. Häng om möjligt upp instrumentet eller ställ ifrån dig det. Försök undvika att hålla det i händerna för att på så sätt minimera risken att utsätta dig för skadliga transienter.
  9. Slarva med kablarna. Testkablarna är en viktig del av den digitala multimeterns säkerhet. Kontrollera att kablarna motsvarar jobbets CAT-nivå. Leta efter testkablar med dubbel isolering, skärmade ingångskontakter, fingerskydd och en anti-glid yta.
  10. Behålla ditt gamla testinstrument så länge du kan. Dagens testinstrument har säkerhetsfunktioner som ingen hade hört talas om för bara några år sedan. Sådana funktioner är väl värda kostnaden för uppgradering av utrustningen och kostar mycket mindre än ett besök på akuten.