Swedish

Vad är ström?

Elektriska

Ström är den hastighet med vilken elektroner flödar förbi en punkt i en komplett elektrisk krets. I sin mest grundläggande form är ström = flöde.

En ampere, eller amp, är den internationella storheten som används för strömmätning. Den uttrycker mängden elektroner (kallas ibland för ”elektrisk laddning”) som flödar förbi en punkt i en krets under en viss tid.

En ström på 1 ampere betyder att 1 coulomb elektroner – dvs. 6,24 miljarder miljarder (6,24 x 1018) elektroner – passerar en viss punkt i en krets på 1 sekund. Beräkningen liknar mätningen av vattenflöde: hur många liter som passerar en viss punkt i ett rör under 1 minut (liter per minut eller l/m).

Vad är ström

Symboler som används för ampere:

A = ampere, för en stor mängd ström (1,000).
mA = milliampere, en tusendels ampere (0,001).
µA = mikroampere, en miljondels ampere (0,000001).

I formler som Ohms lag representeras ström också av I (som i intensitet).

Ampere är uppkallat efter den franske matematikern/fysikern André-Marie Ampère (1775–1836), som bevisade att:

  • Ett magnetfält genereras runt en ledare när strömmen passerar genom den.
  • Styrkan på det fältet är direkt proportionell mot mängden ström som flödar.

Elektroner flödar genom en ledare (vanligtvis en metalltråd, oftast koppar) när två förutsättningar för en elektrisk krets uppfylls:

  1. Kretsen innehåller en energikälla (till exempel ett batteri) som genererar spänning. Utan spänning rör sig elektronerna slumpmässigt och ganska jämnt i en kabel och strömmen kan inte flöda. Spänning skapar tryck som leder elektronerna i en och samma riktning.
  2. Kretsen bildar en sluten, ledande slinga genom vilken elektroner kan flöda och ge energi till alla enheter (last) som är anslutna till kretsen. En krets är sluten (komplett) när en brytare vrids till läget PÅ, eller stängd (se diagrammet längst upp på den här sidan).

Ström, precis som spänning, kan vara likriktad eller växlande.

Likström (DC):

  • Representeras av symbolerna Symbol för likström 1 eller Symbol för likström 2 på en digital multimeter.
  • Flödar endast i en riktning.
  • Vanlig källa: batterier eller likströmsgenerator.

Växelström (AC):

  • Representeras av symbolerna Symbol för växelström 1 eller Symbol för växelström 2 på en digital multimeter.
  • Flödar i ett sinusvågmönster (visas nedan), växlar riktning med regelbundna intervall.
  • Vanlig källa: eluttag i hushåll som försörjs av ett allmänt elbolag.
Vad är ström?
Ovan: Växelström i form av en sinusvåg.

De flesta digitala multimetrar kan mäta DC- eller AC-ström på högst 10 ampere. Högre ström måste skalas ned med ett strömtångstillbehör som mäter ström (från 0,01 A eller mindre till 1 000 A) genom att mäta styrkan på magnetfältet runt en ledare. Detta gör att mätningar kan utföras utan att öppna kretsen.

Alla komponenter (lampa, motor, värmeelement) som omvandlar elektrisk energi till någon annan form av energi (ljus, roterande rörelse, värme) använder ström.

När ytterligare laster läggs till i en krets måste kretsen leverera mer ström. Storleken på ledare, säkringar och själva komponenterna avgör hur mycket ström som flödar genom kretsen.

Amperemätningar görs normalt för att indikera hur stor kretslasten är eller tillståndet för en last. Mätning av ström är en standard vid felsökning.

Strömmen flödar endast när spänningen ger det tryck som krävs för att få elektronerna att röra sig. Olika spänningskällor skapar olika mycket ström. Vanliga hushållsbatterier (AAA, AA, C och D) ger 1,5 volt vardera, men större batterier kan ge större mängder ström.

Rekommenderade resurser:

Referens: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.