Swedish

Vad är pulskvot?

Elektriska, Grunderna

Pulskvot är förhållandet mellan tiden då en last eller krets är PÅ och tiden då lasten eller kretsen är AV.

Pulskvot kallas ibland arbetskvot och uttrycks som en procentandel av tid i PÅ-läge. En pulskvot på 60 % är en signal som är PÅ 60 % av tiden och AV resterande 40 %.

Vad är pulskvot?

Många laster slås snabbt på och av med en snabbverkande elektronisk brytare som exakt styr lastens uteffekt. Lastens funktion, såsom lampljusstyrka, värmeelementutgångar och den magnetiska styrkan hos en spole, kan styras med pulskvot genom PÅ- och AV-perioder eller perioder per sekund.

Pulskvot enkelt förklarat

Om ventilen pulseras PÅ med varierande varaktighet (kallas pulsbreddsmodulering) varierar pulskvoten. Om den pulseras PÅ i 0,05 sekunder i en 0,1-sekunderscykel är bränsleininsprutarens pulskvot lika med 50 %. Om den pulseras PÅ i 0,09 sekunder i samma 0,1-period är bränsleininsprutarens pulskvot lika med 90 %.

Exempel på pulskvot

I ett fordons elektroniska bränsleinsprutningssystem är det spänningspulser som matas till bränsleinsprutningsventilens solenoid som kontrollerar bränsleininsprutarens ventil med en fast frekvens på 10 perioder per sekund, eller 10 Hz.

Pulsbreddsmodulering gör att bränslet som flödar till motorn kan kontrolleras exakt elektroniskt. Spänningsgenomsnittet för varje pulskvot bestäms av andelen PÅ-tid för pulsen.

Solenoider med pulskvot använder en variabel pulskvotsignal för att variera flödet eller justera trycket. Ju längre en solenoid förblir öppen, desto mer flöde och mindre tryck utvecklas. Dessa solenoider styrs antingen via matning eller jord.

Vad är pulsbredd?

Pulsbredd är ett mått av den faktiska PÅ-tiden, som mäts i millisekunder. AV-tiden påverkar inte signalens pulsbredd. Det enda värde som mäts är hur länge signalen är PÅ (jord-styrd).

Referens: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.