Swedish

Hur du mäter en 4–20 mA loopsignal

Elektriska
How to measure a 4-20mA loop signal

Strömloopen 4 mA till 20 mA är en vanlig metod för överföring av sensorinformation i många industriella processövervakningstillämpningar – vanligtvis i system som övervakar tryck, temperatur, pH, flöde eller andra fysiska faktorer. Dessa system använder en 4 mA till 20 mA strömloop med två ledningar, där en partvinnad kabel ger ström till en transmitter och även bär utgångssignalen.

Loopens funktion är okomplicerad: sensorns utgående spänning konverteras först till en proportionell ström, där 4 mA normalt representerar givarens nollnivåutgång och 20 mA representerar givarens fulla utgång. Ett värde på 20 mA innebär att en direktverkande ventil, till exempel, är 100 % öppen, och ett värde på 4 mA innebär att den är stängd. (Motsatsen gäller för en reverserad ventil.) Värden mellan det högsta och lägsta värdet indikerar att kretsen styr ventilen.

Att verifiera en 4–20 mA-loop är ett viktigt steg i både felsökning och kalibrering av processystem. Fullständig kontroll inkluderar test av transmitterns utgång, kabeldragningen, ingång till styrsystemet och kontrollsystemets ingångskort och returkablaget tillbaka till transmittern.

Funktionerna hos en avancerad loopkalibrator gör att tekniker kan felsöka på plats utan att koppla loss sladdar eller ”bryta loopen”. Multifunktionskalibratorer kan även användas för att testa 4–20 mA-loopar och digitala kontroller.

För att mäta en 4–20 mA-loopsignal med en procesströmtång:

  1. Kom åt signalledningarna (vanligen genom att ta bort skyddet på transmittern).
  2. Leta reda på mA-signalen och nollställ mA-strömtången.
  3. Kontrollera mA-mätningen; värdet bör vara mellan 4 och 20 mA.
  4. Den här mättekniken bryter inte loopen för att mäta 4 till 20 mA-signalen

För att mäta en 4–20 mA-signal med multimeter eller loopkalibrator:

  1. Kontrollera med verksamheten innan du påbörjar mätningen.
  2. Kom åt signalledningarna (vanligen genom att ta bort skyddet på transmittern).
  3. Välj mA DC-mätfunktionen och anslut testkablarna för mA-mätning.
  4. Leta reda på mA-signalledningen, koppla loss en kabel på signalledningen och placera mätaren i serie med mA-signalledningen och läs av mA-mätningen.
  5. Den här mättekniken bryter loopen för att utföra 4 till 20 mA-mätningen.