Czech

Digitální multimetry

Videa

Všechny články o digitálních multimetrech

Článek

Historie multimetru

Kdo vynalezl multimetr? Od galvanometrů a voltmetrů až po digitální multimetry s termovizí a bezdrátovými funkcemi. Historie modelů multimetrů Fluke.

Článek

Jak měřit střídu

Jak měřit střídu pomocí digitálního multimetru

Článek

Porovnání klešťových přístrojů s digitálními multimetry

A digital multimeter is essentially a voltage-measuring tool with some current abilities. A clamp meter is basically a current-measuring tool with some voltage abilities. They are distinctly different instruments, each with its own advantages.

Článek

Jak měřit frekvenci

Postup měření frekvence pomocí digitálního multimetru

Článek

Jak měřit střídavé napětí

Postup měření střídavého napětí pomocí digitálního multimetru.

Článek

Jak měřit stejnosměrné napětí pomocí digitálního multimetru

Jak měřit stejnosměrné napětí pomocí digitálního multimetru

Článek

Jak měřit proud s klešťovým příslušenstvím

Jak měřit proud s digitálním multimetrem a klešťovým příslušenstvím.