Czech

Jak měřit frekvenci

Digitální multimetry, Základy

Obvody a zařízení mohou být navrženy k činnosti při stálé nebo proměnné frekvenci. Pokud jsou provozovány na jiné než určené frekvenci, mohou pracovat abnormálně.

Například střídavý motor navržený k činnosti při 60 Hz pracuje pomaleji, pokud je frekvence nižší než 60 Hz nebo rychleji, pokud frekvence překročí 60 Hz. U střídavých motorů způsobuje jakákoliv změna frekvence úměrnou změnu otáček motoru. Pětiprocentní snížení frekvence přinese pětiprocentní snížení otáček motoru.

Některé digitální multimetry obsahují volitelné režimy týkající se měření frekvence:

 • Režim měřiče frekvence: Měří frekvenci střídavých signálů. Lze ho použít k měření frekvence při řešení potíží s elektronickým a elektrickým zařízením.
 • Režim záznamu MIN MAX: Umožňuje záznam měření frekvence v průběhu konkrétní doby. Poskytuje stejnou funkci u napětí, proudu a odporu.
 • Režim automatického rozsahu: Automaticky zvolí rozsah měření frekvence. Pokud je frekvence měřeného napětí mimo rozsah měření frekvence, digitální multimetr nemůže zobrazit přesné měření. Konkrétní rozsahy měření frekvence naleznete v návodu k použití

Digitální multimetry se symbolem frekvence na otočném přepínači

 1. Otočte přepínač na Hz.
  • Obvykle sdílí místo na přepínači s alespoň jednou další funkcí.
  • Některé měřiče aktivují měření frekvence prostřednictvím sekundární funkce stisknutím tlačítka a nastavením otočného přepínače na střídavou nebo stejnosměrnou funkci.
 2. Nejprve vložte černý měřicí kabel do konektoru COM.
 3. Pak vložte červený měřicí kabel do konektoru V Ω.
  • Po dokončení vyjměte kabely v opačném pořadí: nejprve červený a pak černý.
 4. Nejprve připojte černý měřicí kabel a pak červený měřicí kabel.
  • Po dokončení vyjměte kabely v opačném pořadí: nejprve červený a pak černý.
 5. Odečtěte hodnotu na displeji.
  • Zkratka Hz se musí zobrazit napravo od hodnoty.

Digitální multimetry s tlačítkem frekvence

Jak měřit frekvenci
 1. Otočte přepínač na střídavé napětí (Ukazatel střídavého napětí). Pokud je napětí v obvodu neznámé, nastavte rozsah na nejvyšší nastavení napětí.
  • Většina digitálních multimetrů se zapíná v režimu automatického rozsahu a automaticky volí rozsah měření na základě přítomného napětí.
 2. Nejprve vložte černý měřicí kabel do konektoru COM.
 3. Pak vložte červený měřicí kabel do konektoru V Ω.
 4. Připojte měřicí kabely k obvodu.
  • Poloha měřicích kabelů je libovolná.
  • Po dokončení vyjměte kabely v opačném pořadí: nejprve červený a pak černý.
 5. Přečtěte hodnotu napětí na displeji.
 6. S multimetrem stále připojeným k obvodu stiskněte tlačítko Hz.
 7. Přečtěte hodnotu frekvence na displeji.
  • Symbol Hz by se měl zobrazit na displeji napravo od hodnoty měření.

Důležité informace při měření frekvence

U některých obvodů se může ve vedení nacházet tak velké zkreslení, že přesné měření frekvence může být nemožné. Příklad: zkreslení frekvence může být způsobováno střídavými pohony s proměnnými otáčkami (VFD).

Při testování VFD zajistěte přesné měření nastavením na střídavé napětí (Ukazatel střídavého napětí) s dolní propustí(Jak měřit frekvenci). U měřičů bez nastavení Jak měřit frekvenciUkazatel střídavého napětí otočte přepínačem na stejnosměrné napětí a pak znovu stiskněte tlačítko Hz ke změření frekvence v nastavení stejnosměrného napětí. Pokud měřič umožňuje vazebně oddělené měření frekvence, můžete také zkusit změnit rozsah napětí za účelem kompenzace šumu.

Reference: Digital Multimeter Principles by Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Najděte si správný multimetr