Czech

Elektrické

Nejnovější zkušenosti

 • Co je proud?

  Co je proud?

  Current is the rate at which electrons flow past a point in a complete electrical circuit.

 • What is true-RMS?

  Co je to skutečné RMS (střední kvadratická hodnota)?

  Měřidlo se skutečným RMS (True RMS, TRMS) je široce upřednostňováno, protože pouze takové dovede přesně měřit jak sinusové, tak i nesinusové vlnové průběhy střídavého napětí a proudu.
 • What is duty cycle

  Co je to střída?

  Střída je poměr času pod zatížením nebo sepnutým obvodem v porovnání s časem mimo zatížení nebo rozpojeným obvodem.
 • Co je to frekvence?

  Co je to frekvence?

  Frekvence střídavého proudu představuje počet cyklů sinusoidy (AC) za sekundu.
 • Fluke 787 vs. 789

  Porovnání Fluke 787 a 789

  See the key differences between the Fluke 787 vs 789 as determined by Fluke engineers. What are the key feature and spec differences? See the comparison here.
 • What is continuity

  Co je to propojení?

  Propojení znamená existenci úplné trasy pro průtok proudu. Například sepnutý funkční spínač představuje propojení.
 • 3561 FC Vibration Sensors

  5 nejdůležitějších přístrojů pro vyhledávání poruch v elektrických sítích pro každý malý tým

  Seznam pěti základních přístrojů pro vyhledávání poruch v průmyslových elektrických rozvodech určených pro společnosti, které nemají provozní techniky údržby ani hlavní elektrikáře.
 • Electrical safety myth #1

  Čtyři mýty o bezpečnosti při práci s elektřinou, které vás možná překvapí

  Dodržování bezpečnostních předpisů pro práci s elektřinou v průmyslových závodech má zásadní důležitost. Existují však velmi rozšířené mýty týkající se bezpečnosti při práci s elektřinou. Při práci na systémech pod napětím je třeba si uvědomit, co skutečně platí a co je jen mýtus.
 • Electrician preparing for work

  7 nejdůležitějších přístrojů a nástrojů pro elektrotechniky

  Nedávno jsme se zeptali elektrotechniků, kterých 5 přístrojů a nástrojů považují za své nejdůležitější. Mezi odpovědmi bylo několik pojítek – takže uvádíme 7 nejčastěji zmiňovaných přístrojů.
 • What is voltage

  Co je to napětí?

  Napětí představuje tlak z napájecího zdroje elektrického obvodu, který tlačí nabité elektrony (proud) skrz vodivou smyčku a umožňuje jim vykonávat práci, například rozsvícení světla.
 • DMM What Is Resistance

  Co je odpor?

  Odpor je veličina stojící proti toku proudu v elektrickém obvodu.
 • How to measure capacitance

  Co je to kapacita?

  Kapacita je schopnost součástky nebo obvodu shromažďovat a ukládat energii v podobě elektrického náboje.
 • What is a diode

  Co je to dioda?

  Dioda je polovodičová součástka, která v podstatě funguje jako jednocestný přepínač proudu.
 • Co je to Ohmův zákon?

  Co je to Ohmův zákon?

  Ohmův zákon je vzorec používaný k výpočtu vztahu mezi napětím, proudem a odporem v elektrickém obvodu.
 • What is a digital multimeter

  Co je to digitální multimetr?

  Digitální multimetr (DMM) je měřicí přístroj používaný k měření dvou nebo více elektrických hodnot – převážně napětí (volty), proudu (ampéry) a odporu (ohmy).

 • Worker locking equipment as a safety procedure

  Deset hloupých chyb, které dělají chytří lidé

  Každý, kdo si vydělává na živobytí prací s elektřinou, se rychle naučí zdravému respektu vůči všemu, u čeho je sebemenší pravděpodobnost, že je pod napětím. Tlak na včasné dokončení práce nebo na uvedení důležitého zařízení opět do provozu však může vést k nedbalosti a neobvyklým chybám i u těch nejzkušenějších elektrotechniků.