Czech

Elektrické

Videa

Všechny články o elektrotechnice

Článek

Co je to skutečné RMS (střední kvadratická hodnota)?

Měřidlo se skutečným RMS (True RMS, TRMS) je široce upřednostňováno, protože pouze takové dovede přesně měřit jak sinusové, tak i nesinusové vlnové průběhy střídavého napětí a proudu.

Článek

7 nejdůležitějších přístrojů a nástrojů pro elektrotechniky

Nedávno jsme se zeptali elektrotechniků, kterých 5 přístrojů a nástrojů považují za své nejdůležitější. Mezi odpovědmi bylo několik pojítek – takže uvádíme 7 nejčastěji zmiňovaných přístrojů.

Článek

Co je to digitální multimetr?

Digitální multimetr (DMM) je měřicí přístroj používaný k měření dvou nebo více elektrických hodnot – převážně napětí (volty), proudu (ampéry) a odporu (ohmy).

Článek

Co je to kapacita?

Kapacita je schopnost součástky nebo obvodu shromažďovat a ukládat energii v podobě elektrického náboje.

Článek

Co je to střída?

Střída je poměr času pod zatížením nebo sepnutým obvodem v porovnání s časem mimo zatížení nebo rozpojeným obvodem.

Článek

Co je to propojení?

Propojení znamená existenci úplné trasy pro průtok proudu. Například sepnutý funkční spínač představuje propojení.

Článek

Co je odpor?

Odpor je veličina stojící proti toku proudu v elektrickém obvodu.

Článek

Co je to Ohmův zákon?

Ohmův zákon je vzorec používaný k výpočtu vztahu mezi napětím, proudem a odporem v elektrickém obvodu.

Článek

Co je to frekvence?

Frekvence střídavého proudu představuje počet cyklů sinusoidy (AC) za sekundu.

Článek

Co je to napětí?

Napětí představuje tlak z napájecího zdroje elektrického obvodu, který tlačí nabité elektrony (proud) skrz vodivou smyčku a umožňuje jim vykonávat práci, například rozsvícení světla.

Článek

Co je to dioda?

Dioda je polovodičová součástka, která v podstatě funguje jako jednocestný přepínač proudu.

Článek

Čtyři nejdůležitější vlastnosti uživatelsky přívětivých solárních přístrojů: Proč je nalezení uživatelsky přívětivého solárního přístroje tak důležité

Článek

5 nejdůležitějších přístrojů pro vyhledávání poruch v elektrických sítích pro každý malý tým

Seznam pěti základních přístrojů pro vyhledávání poruch v průmyslových elektrických rozvodech určených pro společnosti, které nemají provozní techniky údržby ani hlavní elektrikáře.

Článek

Deset hloupých chyb, které dělají chytří lidé

Každý, kdo si vydělává na živobytí prací s elektřinou, se rychle naučí zdravému respektu vůči všemu, u čeho je sebemenší pravděpodobnost, že je pod napětím. Tlak na včasné dokončení práce nebo na uvedení důležitého zařízení opět do provozu však může vést k nedbalosti a neobvyklým chybám i u těch nejzkušenějších elektrotechniků.

Článek

Čtyři mýty o bezpečnosti při práci s elektřinou, které vás možná překvapí

Dodržování bezpečnostních předpisů pro práci s elektřinou v průmyslových závodech má zásadní důležitost. Existují však velmi rozšířené mýty týkající se bezpečnosti při práci s elektřinou. Při práci na systémech pod napětím je třeba si uvědomit, co skutečně platí a co je jen mýtus.

Článek

Co je proud?

Current is the rate at which electrons flow past a point in a complete electrical circuit.

Článek

Porovnání Fluke 787 a 789

See the key differences between the Fluke 787 vs 789 as determined by Fluke engineers. What are the key feature and spec differences? See the comparison here.