Czech

Jak měřit střídavé napětí

Digitální multimetry
 1. Otočte volič do polohy „ṽ“. Některé digitální multimetry (DMM) mají také polohu „mṽ“. Pokud je napětí v obvodu neznámé, nastavte rozsah na nejvyšší napětí a nastavte volič do polohy „ṽ“.

  Poznámka: Většina multimetrů je po zapnutí v režimu automatického nastavení rozsahu. Ten automaticky vybere měřicí rozsah podle aktuálního napětí.

 2. Nejprve připojte černý měřicí kabel ke konektoru COM.
 3. Poté připojte červený měřicí kabel ke konektoru VΩ. Po dokončení vyjměte kabely v opačném pořadí: nejprve červený a pak černý.
 4. Připojte měřicí kabely k obvodu: nejprve černý, poté červený.

  Poznámka: střídavé napětí nemá polaritu.

  Upozornění: Nesahejte na hroty kabelů. Zabraňte vzájemnému styku hrotů.

 5. Odečtěte hodnotu na displeji. Po skončení práce odpojte nejprve červený a poté černý kabel.

Další užitečné funkce pro měření střídavého napětí

 1. Stiskem tlačítka RANGE lze vybrat konkrétní fixní měřicí rozsah.
 2. Stisknutím tlačítka HOLD podržíte stabilní hodnotu měření. Lze ji zobrazit i po dokončení měření.
 3. Stisknutím tlačítka MIN/MAX uložíte nejnižší a nejvyšší hodnotu. Digitální multimetr zapípá při každém naměření nové hodnoty.
 4. Stiskněte tlačítko relativního režimu (REL) a nastavte multimetr na konkrétní referenční hodnotu. Zobrazí se měření nad a pod referenční hodnotou.

  Poznámka: Vyhněte se této běžné a závažné chybě: připojování měřicích kabelů k nesprávným vstupním konektorům. V opačném případě může vzniknout nebezpečný obloukový výboj. Pokud měříte střídavé napětí, nezapomeňte připojit červený kabel ke vstupnímu konektoru označenému symbolem V a ne A. Na displeji by se měl zobrazit symbol „ṽ“. Při připojení měřicích kabelů ke vstupu A nebo mA a následném měření napětí vznikne zkrat v měřicím obvodu.

Analýza měření střídavého napětí

 • Všechny zdroje střídavého napětí se oproti rozvodným systémům obecně liší z hlediska kolísání napětí.
 • Pokud se naměřené napětí liší od očekávané hodnoty, pravděpodobně bude nižší.
 • Obecně lze říct, že napětí naměřené v systémech střídavého napájení by se mělo pohybovat v rozsahu −10 % a +5 %.
 • Napětí naměřené v různých částech systému se liší. Viz tabulka níže.
Rozsahy systémového napětí*
NapájeníProvozní rozsahRozsah v bodě použití
UspokojivýPřijatelnýUspokojivýPřijatelný
120, 1Φ114–126110–127110–126106–128
120/240, 1Φ114/228–126/252110/220–127/254110/220–126/252106/212–127/254
120/208, 3Φ114/197–126/110/191–127/220110/191–126/218106/184–127/220
120/240, 3Φ114/228–126/252110/220–127/254110/220–126/252106/212–127/254
277/480, 3Φ263/456–291/504254/440–293/508254/440–291/504264/424–293/508

*ve voltech

Reference: Digital Multimeter Principles (Principy digitálního multimetru), Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Najděte si správný multimetr