Czech

Porovnání klešťových přístrojů s digitálními multimetry

Digitální multimetry, Základy

Digitální multimetr je v podstatě přístroj na měření napětí s některými možnostmi měření proudu. Klešťový přístroj je v podstatě přístroj na měření proudu s některými možnostmi měření napětí. Jedná se o výrazně odlišné přístroje, každý s vlastními výhodami.

Digitální multimetr (DMM) umožňuje vykonávat elektronické práce, protože nabízí vysoké rozlišení, měření v milijednotkách – milivolty, miliampéry a miliohmy. také umožňuje provádět elektrická měření, i když proud je obvykle omezen na méně než 20 A. Digitální multimetr však dovede měřit vyšší proudy, pokud je připojeno klešťové příslušenství typu plug-in.

Klešťový přístroj obvykle měří na nejbližší desetinu nebo setinu jednotky místo milijednotek dostupných u digitálního multimetru. To je dostatečné pro elektrikářské úlohy.

Situace při měření

V uplynulých letech elektrikáři využívali k měření proudu spíše měřicí sondy než klešťové přístroje. Klešťový přístroj umožňuje měřit proud bez přerušení obvodu a získat hodnotu proudu.

Navíc nová generace klešťových přístrojů využívá flexibilní proudové sondy, které Fluke nazývá iFlex®. Tyto sondy s Rogowského cívkami lze zasunout mezi nahuštěné dráty nebo okolo velkých vodičů. Mohou být užitečné v řadě situací:

  • Měření signálu rychlosti analogového dopravníku a proudu příslušného motoru zároveň, takže můžete systém nakalibrovat pro požadovaný pracovní tok.
  • Sledování výstupu elektromagnetu při sledování vstupu z PLC, takže můžete elektromagnet otestovat.
  • Současné měření napětí elektroniky a elektrických proudů v motorovém pohonu k řešení potíží s kolísáním rychlosti linky.
  • Sledování napětí a proudu napájecího vedení současně k řešení obtěžujících aktivací jističů.

Současná měření napětí a proudu jsou součástí řešení potíží. Přesto nemůžete provádět současná měření jedním měřičem, pokud nepůjdete s rozpočtem o několik řádů výše na zařízení používané pro měření kvality elektrické energie.

Efektivní řešení problémů často vyžaduje dva měřiče, jeden k měření elektrického proudu a jeden k měření napětí. Pro elektrikáře je klešťový multimetr nejvšestrannějším diagnostickým přístrojem, jaký je vůbec k dispozici. Osoby provádějící řešení problémů v průmyslu mezitím využívají výhod samostatného klešťového přístroje a digitálního multimetru.

Cenově výhodný přístup pro mnoho techniků je zakoupit si jeden kvalitní přístroj navržený převážně k měření napětí (digitální multimetr) a další přístroj používaný převážně k měření proudu (klešťový přístroj).

Správná kombinace měřicího vybavení závisí na opravovaných zařízeních a prováděných měřeních. Pomocí klešťového přístroje můžete například potřebovat dolní propust k odstranění elektronického rušení, které by mohlo zkreslovat naměřené hodnoty.

Zde naleznete pár obecných doporučení při rozhodování, který přístroj by mohl být to pravé pro vás:

  • Základní digitální multimetr: Pokud vaše práce vyžaduje pouze měření základního napětí a propojení.
  • Špičkové digitální multimetry: Pokud vaše práce zahrnuje práce s kvalitou elektrické energie. Budete potřebovat vysoké rozlišení a pokročilé funkce, které u klešťových přístrojů nenajdete.
  • Základní klešťový přístroj: Pokud potřebujete pouze základní měření proudu, například k zajištění, že všechny tři fáze napájecího vedení odebírají stejný proud.
  • Klešťový přístroj se záznamem dat: Pokud dochází k občasným vypnutím jističů, které potřebujete vyřešit.
  • Digitální multimetr nebo klešťový přístroj s odpojitelným displejem (který může být vzdálen až 10 metrů od tělesa klešťového přístroje): Pokud chcete provádět vzdálené odečty s větší bezpečností a bez potřeby pomoci spolupracovníka.

Pokročilý klešťový přístroj: Pokud potřebujete přesně měřit náběhový proud motoru. Také pokud potřebujete klešťový přístroj s pokročilým zpracováním signálu k měření výkonu pohonu s proměnnými otáčkami.