Czech

Jak testovat popojení

Digitální multimetry, Základy
Jak testovat popojení
 1. Otočte volič do polohy pro test propojení – „zkratoměru“ (Ikona testu propojení). Poloha na voliči bude pravděpodobně sdílena s dalšími funkcemi, obvykle s režimem odporu (Ω). Když se měřicí sondy nedotýkají, na displeji multimetru se může zobrazovat text „OL“ a „Ω“.
 2. V případě potřeby stiskněte tlačítko propojení.
 3. Nejprve vložte černý měřicí kabel do konektoru COM.
 4. Poté připojte červený měřicí kabel ke konektoru VΩ. Po dokončení vyjměte kabely v opačném pořadí: nejprve červený a pak černý.
 5. Vypněte napájení obvodu a připojte měřicí kabely k testované součástce. Polarita připojení měřicích kabelů je libovolná. Upozorňujeme, že součástku může být nutné odpojit od ostatních součástek v obvodu.
 6. Pokud je detekována kompletní cesta (propojení), digitální multimetr (DMM) zapípá. Jestliže je obvod rozpojený (přepínač je v rozpojené poloze), digitální multimetr nepípá.
 7. Jakmile budete hotovi, multimetr vypněte, abyste ušetřili energii v baterii.

Přehled testování propojení

 • Propojení znamená existenci kompletní cesty pro průtok proudu. Pokud je spínač sepnutý, obvod je uzavřený.
 • Režim testování propojení u digitálního multimetru lze používat pro testování spínačů, pojistek, elektrických spojů, vodičů a dalších součástek. Propojení by měla vykazovat například funkční pojistka.
 • Pokud digitální multimetr detekuje kompletní cestu, vydá zvukový signál (pípnutí).
 • Zvukový signál technikům umožňuje se soustředit na postupy testování, aniž by se museli dívat na displej multimetru.
 • Multimetr při testování propojení pípá na základě odporu testované součástky. Odpor se určuje podle nastaveného rozsahu multimetru. Příklady:
  • Pokud je rozsah nastaven na hodnotu 400,0 Ω, multimetr typicky pípá v případě, že má součást odpor 40 Ω nebo méně.
  • Pokud je rozsah nastaven na hodnotu 4,000 kΩ, multimetr typicky pípá v případě, že má součástka odpor 200 Ω nebo méně.
 • Nejnižší nastavení rozsahu byste měli použít při testování těch součástí obvodu, jejichž odpor by měl být nízký, například elektrických spojů nebo kontaktů spínačů.