Czech

Jak měřit proud s klešťovým příslušenstvím

Digitální multimetry
 1. Určete, zda je měřený proud střídavý nebo stejnosměrný.
 2. Vyberte klešťové příslušenství pro multimetr, které je navrženo k měření konkrétního typu proudu nebo takový přístroj, který dovede měřit střídavý i stejnosměrný.

  Poznámka: Podívejte se na technické parametry klešťového příslušenství a určete, zda kleště uvádějí výši proudu nebo napětí.

 3. Určete očekávaný maximální proud v obvodu kontrolou typového štítku zařízení nebo jmenovité hodnoty jističe. Klešťové příslušenství typu plug-in je dostupné v různých předvolených řadách. Určete, zda je rozsah multimetru nebo klešťového příslušenství dostatečný pro příslušné měření. Pokud ne, vyberte přístroj vybavený pro vyšší rozsah.

  Poznámka: Pokud měřidlo obsahuje proudové svorky s pojistkou, ověřte, zda jsou pojistky v pořádku.

 4. Nastavte digitální multimetr následujícím způsobem:
  • K měření střídavého proudu pomocí svorky proudového výstupu, otočte přepínač do polohy mÃ/Ã.
  • Zapojte černý měřicí kabel do konektoru COM.
  • U klešťového příslušenství typu plug-in, které vytváří výstup se střídavým proudem, zapojte červený měřicí kabel do konektoru mÃ/Ã. Tyto kleště jsou navrženy pouze k měření střídavého proudu a v závislosti na převodním koeficientu kleští přenáší do digitálního multimetru proud 1 mA na každý 1 A naměřeného proudu (1 mA/A).
  • Řiďte se kroky 6–8 níže.
  • K měření střídavého/stejnosměrného proudu pomocí kleští s napěťovým výstupem otočte přepínač do polohy mVac pro střídavý proud nebo na hodnotu mVdc pro stejnosměrný proud.
  • Zapojte černý měřicí kabel do konektoru COM.
  • U klešťového příslušenství typu plug-in s napěťovým výstupem zapojte červený měřicí kabel do konektoru V. Tyto kleště jsou navrženy tak, aby dodávaly 1 mV, 10 mV nebo 100 mV do digitálního multimetru na každý 1 A naměřeného proudu.
  • Řiďte se kroky 6–8 níže.
 5. Rozevřete čelisti stisknutím spouště přístroje.
 6. Přiložte samostatný vodič dovnitř čelistí. Před měřením ověřte, zda jsou čelisti zcela uzavřené.
 7. Prohlédněte si hodnoty na displeji.

  Tip: Kleště měří proud v obvodu měřením síly magnetického pole v okolí samostatného vodiče. Kdykoliv je to možné, oddělte měřený vodič od okolních vodičů o několik centimetrů. Cílem je: Zabránit snímání rozptylových magnetických polí kleštěmi. Pokud není separace možná, proveďte několik měření v různých místech podél stejného vodiče. Neměřte stíněné vodiče, jelikož jejich magnetická pole jsou výrazně zeslabena nebo dokonce odstíněna.

Analýza měření proudu

Znalost odběru proudu v systému, zařízení nebo obvodu je velmi užitečná během řešení potíží.

Elektrická zařízení jako motory často obsahují typový štítek, na kterém jsou uvedeny jmenovité hodnoty. Měření proudu lze porovnat s uvedenou jmenovitou hodnotou a určit tak stav provozních podmínek zařízení.

Význam měření proudu: k určení toho, jak velká proud zátěž (zařízení, například motor) odebírá ze soustavy. Můžete také měřit celkovou zátěž v obvodu.

K přetížení motoru například dojde, pokud odebírá větší než jmenovitý proud, a je nedostatečně zatížený, pokud odebírá menší proud.

Při řešení potíží může technik provést základní měření a sledovat přetížení, nadměrný proud nebo nevyváženost proudu mezi fázemi.

Obecně vyšší než jmenovité proudy obvykle značí problém, který může způsobovat další problémy. Vyšší proud vytváří vyšší teploty a může tak dojít k průrazu izolace a závadě zařízení.

Většina digitálních multimetrů dovede měřit pouze stejnosměrný nebo střídavý proud do výše 10 A. Vyšší proudy je nutné násobně snížit pomocí klešťového příslušenství na měření proudu, které dovede měřit proud v obvodu od 0,01 A do 1000 A měřením intenzity elektrického pole okolo vodiče.

Pro maximální účinnost doporučujeme, aby bylo měření proudu provedeno při první instalaci zařízení a během normální činnosti. Tato měření lze použít k zajištění základního porovnání při řešení potíží budoucího problému.

Reference: Digital Multimeter Principles by Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Najděte si správný multimetr