Czech

What is a digital multimeter?

Elektrické, Digitální multimetry

Digitální multimetr je měřicí přístroj používaný k měření dvou nebo více elektrických hodnot – převážně napětí (volty), proudu (ampéry) a odporu (ohmy). Jedná se o běžný diagnostický přístroj pro elektrotechniku a elektroniku.

Digitální multimetry před dlouhou dobou nahradily ručičkové analogové měřiče díky své schopnosti měřit přesněji, spolehlivěji a se zvýšenou vstupní impedancí při měření napětí. Společnost Fluke představila první digitální multimetr v roce 1977.

Digitální multimetry spojují testovací schopnosti jednoúčelových měřičů – voltmetru (k měření voltů), ampérmetru (ampéry) a ohmmetru (ohmy). Často zahrnují několik dodatečných specializovaných funkcí nebo pokročilých doplňků. Technici s konkrétními potřebami tak mohou vyhledat model zaměřený na splnění jejich potřeb.

Čelní strana digitálního multimetru typicky obsahuje čtyři součásti:

  • Displej: Kde lze zobrazit naměřené hodnoty.
  • Tlačítka: K výběru různých funkcí. Možnosti se liší podle modelu.
  • Volič (neboli otočný přepínač): K výběru primárních hodnot měření (volty, ampéry, ohmy).
  • Vstupní konektory: Místo, kam se připojují měřicí kabely.
Co je to digitální multimetr?

Měřicí kabely jsou flexibilní, izolované vodiče (červená pro kladný pól, černá pro záporný), které se zapojují do DMM. Slouží jako vodič od testovaného předmětu do multimetru. Hroty sondy na každém kabelu se používají ke zkoušení obvodů.

K popisu rozlišení digitálního multimetru – jemnosti dostupného měření – se používají počet různých hodnot, které lze zobrazit, a počet číslic. Pokud zná rozlišení multimetru, může technik určit, zda je možné zaznamenat malou změnu v měřeném signálu.

Příklad: Pokud multimetr nabízí rozlišení 1 mV v rozsahu 4 V, je možné zaznamenat změnu o 1 mV (1/1000 voltu) při napětí 1 V.

Digitální multimetry jsou obvykle seskupeny podle počtu zobrazitelných hodnot (až 20 000).

Obecně řešeno spadají multimetry do jedné z několika kategorií:

  • Obecné (jinak řečeno zkoušečky)
  • Standardní
  • Pokročilé
  • Kompaktní
  • Bezdrátové

Potřebujete pomoc s výběrem vhodného multimetru? Použijte Volič digitálního multimetru.

Bezpečnost

Každé použití digitálního multimetru představuje potenciální bezpečnostní rizika, která je třeba vzít při provádění elektrických měření v úvahu. Před použitím libovolného elektrického testovacího zařízení je nutné, aby si uživatelé vždy nejprve přečetli návod k použití obsahující správné postupy používání, bezpečnostní opatření a omezení.