ภาษาไทย

สถานที่ซื้อ

Fluke Industrial Group Products
Fluke South East Asia Pte Ltd
Company:Fluke South East Asia Pte Ltd
Address:1 Clementi Loop, #06-02/03/04, Singapore 129808
Country:Singapore
Attention:Mr. Eric Ng
Phone Number:+65 6799-5575
Telefax Number:+65 6799-5577
Email Address:[email protected]
Measurementasia Co., Ltd
Company:Measurementasia Co., Ltd
Address:99 Moo 3 T.Klong 5, A.Klong Luang, Pathumthani 12120
Country:Thailand
Attention:Mr. Monton Intayos
Phone Number:+66-2-152-8853
Telefax Number:+66-2-152-8854
Email Address:[email protected]
Measuretronix Ltd
Company:Measuretronix Ltd
Address:2425/2 Ladprow Road St., Wang Thong Lang, Bangkok 10310
Country:Thailand
Attention:Mr. Siwapong Tungsujarit
Phone Number:+66-81-833-3765
Telefax Number:+66-2-514-0001
Email Address:[email protected]
Fluke Calibration Products
Fluke South East Asia Pte Ltd
Company:Fluke South East Asia Pte Ltd
Address:1 Clementi Loop, #06-02/03/04, Singapore 129808
Country:Singapore
Attention:Mr. Ricky Chua
Phone Number:+65 6799-5579
Telefax Number:+65 6799-5577
Email Address:[email protected]
Website:http://as.flukecal.com/