ภาษาไทย

การแก้ไขการกำหนดค่าตัวเลือกและภาษาของ Fluke 190 Series และ 2X5C Series

เครื่องมือเพื่อแก้ไขการรองรับภาษาโปแลนด์ เชค และรัสเซียของผู้ใช้สำหรับ Fluke 190C series เวอร์ชันยุโรปที่มีหมายเลขประจำตัวเครื่อง 1152xxxx ถึง 1170xxxx โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ Fluke สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในผลิตภัณฑ์นี้

Fluke 2X5C ที่มีตัวเลือกทดสอบคุณภาพของบัส, เครื่องมือเพื่อแก้ไขการกำหนดตัวเลือกและการรองรับภาษาโปแลนด์ เชค และรัสเซีย โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ Fluke สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในผลิตภัณฑ์นี้