ภาษาไทย

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ด้วยความสมัครใจสำหรับเครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า 2 ขั้ว Fluke T110, T130 และ T150

คำเตือนความปลอดภัย! โปรดอ่าน!

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ด้วยความสมัครใจสำหรับ
Fluke T110, T130 และ T150 เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า 2 ขั้วเรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณของ Fluke

Fluke Corporation ได้ระบุถึงปัญหาทางด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับเครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า 2 ขั้ว Fluke T110, T130 และ T150 (“เครื่องทดสอบ T-Pole”) Fluke ได้ตัดสินใจเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดด้วยความสมัครใจและจะจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนที่เท่าเทียมกันซึ่งได้รับการปรับปรุงแล้วให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ตามมาตรการการป้องกัน

ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ และเราหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าความปลอดภัยของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา

เครื่องทดสอบ T-Pole ต่อไปนี้กำลังถูกเรียกคืนด้วยความสมัครใจ (“เครื่องทดสอบที่ถูกเรียกคืน”):

ชื่อรุ่นวันที่ผลิตหมายเลขซีเรียลเริ่มต้นหมายเลขซีเรียลลงท้าย
FLUKE-T110จนถึงกรกฎาคม 20182157000
-
21570000
4352999
-
43529999
FLUKE-T110/VDE
FLUKE-T130
FLUKE-T130/VDE
FLUKE-T150
FLUKE-T150/H15
FLUKE-T150/VDE
FLUKE-T150VDE/H15

T90 ไม่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนครั้งนี้ นอกจากนี้เครื่องทดสอบ T-Pole รุ่น T110, T130 และ T150 ทั้งหมดที่จัดส่งจาก Fluke หลังจากวันที่ 28 สิงหาคม 2018 และมีหมายเลขซีเรียลมากกว่าที่ระบุไว้ในคอลัมน์สุดท้ายด้านบนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนครั้งนี้

A. คำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัย

เราได้ระบุอย่างชัดเจนแล้วว่าเครื่องทดสอบที่ถูกเรียกคืนบางส่วนอาจประสบกับความขัดข้องของสายเชื่อมต่อภายใต้ความเค้นจากการงอเป็นวงกลม การทดลองล่าสุดที่ดำเนินการโดย Fluke ได้แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวที่กว้างในจำนวนรอบต่อการขัดข้องที่พบเห็นได้จากเครื่องทดสอบที่ถูกเรียกคืน ซึ่งหมายความว่าเครื่องทดสอบที่ถูกเรียกคืนบางส่วนอาจประสบกับความขัดข้องเร็วกว่าที่คาดไว้ จึงทำให้อายุการใช้งานเครื่องทดสอบบางส่วนสั้นลง ซึ่ง Fluke เห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้

นอกจากนี้สายเคเบิลอาจขัดข้องในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางการงอของสายเคเบิล เป็นไปได้ที่เครื่องทดสอบที่ถูกเรียกคืนจะผ่านการทดสอบหรือการตรวจสอบความต่อเนื่องด้วยตนเองในแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าที่รู้จัก ในขณะที่การทดสอบที่ตามมาอาจแสดงเป็นผลลบเทียม หน้าที่หลักของเครื่องทดสอบ T-Pole คือการตรวจจับการมีอยู่หรือการไม่มีอยู่ของแรงดันไฟฟ้า เพื่อระบุว่าจะสามารถสัมผัสกับงานติดตั้งไฟฟ้าและเริ่มทำงานได้หรือไม่

ผลลบเทียมอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือประกายอาร์กจากการกระทำของผู้ใช้ที่ตามมา อันเป็นผลมาจากข้อบ่งชี้ลบเทียม ซึ่งอาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากความเสี่ยงนี้ โปรดหยุดใช้เครื่องทดสอบ T-Pole ของคุณทันทีและทำตามคำแนะนำการเรียกคืนด้านล่างนี้

ทีมวิจัยและพัฒนา ทีมตรวจสอบคุณภาพ และทีมตรวจสอบความปลอดภัยของเราได้ดัดแปลงสายเคเบิลใหม่ที่จะใช้ในเครื่องทดสอบ T-Pole แล้ว ซึ่งสายเคเบิลดังกล่าวจะแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น นอกจากนี้เราได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของการบรรเทาความเค้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสายเคเบิล การทดสอบการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในรอบของสายเคเบิลดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2018 เป็นต้นไป การปรับปรุงเหล่านี้ได้ถูกรวมเข้ากับการผลิตตระกูลผลิตภัณฑ์เครื่องทดสอบ T-Pole แล้ว

B. การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

โปรดหยุดใช้เครื่องทดสอบที่ถูกเรียกคืนทันที โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายในประเทศของคุณตามที่ระบุไว้ในรายการด้านล่างนี้ เพื่อส่งคืนเครื่องทดสอบที่ถูกเรียกคืนและรับเครื่องใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เมื่อได้รับเครื่องทดสอบที่ถูกเรียกคืนกลับมาแล้วตามคำแนะนำด้านล่าง คุณจะได้รับเครื่องทดสอบ T-Pole ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีหมายเลขรุ่นเดียวกัน นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการรับประกันอีก 1 ปีจาก 2 ปีเป็น 3 ปี โดยเพียงแค่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ทดแทน หลังจากได้รับแล้ว ทางออนไลน์ที่ www.fluke.com/registration.

การส่งคืนและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดย Fluke ที่สำนักงานในสิงคโปร์ของเรา

C. คุณต้องทำอะไรในตอนนี้

ติดต่อผู้แทนจำหน่ายของ Fluke ในประเทศของคุณ ตามรายชื่อด้านล่างจดหมายฉบับนี้ และนัดหมายเพื่อคืนผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังที่อยู่ของผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายของ Fluke จะเปลี่ยนเครื่องทดสอบ T-Pole ของคุณให้ฟรี

โปรดทราบว่าวันสุดท้ายของการเรียกคืนผลิตภัณฑ์คือ 31 มกราคม 2019. หลังจากนั้น ผู้แทนจำหน่ายของ Fluke จะไม่รับคืนผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ Fluke Corporations โดยตรง

โปรดยอมรับคำขอโทษจากใจจริงของเราสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดจากการกระทำนี้ และหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา