ภาษาไทย

การเรียกคืนเพื่อความปลอดภัย เครื่องปรับเทียบ mA แบบ Intrinsically Safe Fluke 707Ex

กุมภาพันธ์ 2017

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณของ Fluke:

Fluke ขอเรียกคืนเครื่องปรับเทียบ mA แบบ Intrinsically Safe 707Ex ที่จัดส่งในช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2016 ถึงวันที่ 31 พฤศจิกายน 2016 หมายเลขชิ้นส่วนของ Fluke และหมายเลขซีเรียลที่ได้รับผลกระทบแสดงอยู่ในตารางด้านล่าง

หมายเลขชิ้นส่วนของ Flukeคำอธิบายกลุ่มหมายเลขซีเรียลที่ได้รับผลกระทบ
2032187FLUKE-707EX, เครื่องปรับเทียบ MA3435000- 3710000
4017176FLUKE-707EX/RS, FLUKE-707EX, เครื่องปรับเทียบ MA, RS#454-7266

หมายเลขซีเรียลใดๆ ที่อยู่ในช่วงข้างต้นแต่มีหมายเลขแจ้งเตือนด้านการบริการ SA2909 ระบุอยู่ที่ฝาแบตเตอรี่ไม่ได้รับผลกระทบจากประกาศเรียกสินค้าคืนนี้ รูปภาพด้านล่างแสดงจุดที่คุณสามารถดูรุ่น หมายเลขซีเรียล และป้ายหมายเลขแจ้งเตือนด้านการบริการของผลิตภัณฑ์ได้

* หากไม่มีหมายเลขซีเรียลหรือหมายเลขไม่สามารถอ่านได้ ผลิตภัณฑ์ที่คุณมีอยู่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียกคืน ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเรียกคืนด้านล่าง

หากคุณเป็นเจ้าของหนึ่งในเครื่องปรับเทียบเหล่านี้ โปรดหยุดใช้งาน และส่งกลับมาที่ Fluke หากผู้อื่นในองค์กรของคุณกำลังใช้งานเครื่องปรับเทียบ mA แบบ Intrinsically Safe Fluke 707Ex เป็นหลักหรือเกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบประกาศการเรียกคืนนี้ โปรดส่งประกาศนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายปัญหา

ผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานใน Ex-Hazardous Areas (พื้นที่อันตรายที่อาจเกิดการระเบิดได้) พื้นที่เหล่านี้เป็นจุดที่อาจมีสารระเหยที่ไวไฟหรือทำให้เกิดการระเบิดได้ บริเวณเหล่านี้เรียกว่า Hazardous (Classified) Locations (สถานที่อันตราย (แบ่งเป็นประเภท)) ในสหรัฐอเมริกา, Hazardous Locations (สถานที่อันตราย) ในแคนาดา, Potentially Explosive Atmospheres (บรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดได้) ในยุโรป และ Explosive Gas Atmospheres (บรรยากาศที่มีก๊าซระเบิด) ในส่วนอื่นของโลก ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สถานที่อันตราย”

สารห่อหุ้มที่ห่อหุ้มส่วนประกอบที่สำคัญบางส่วนของแผงวงจรพิมพ์ภายในเครื่องปรับเทียบอาจไม่เพียงพอ สารห่อหุ้มเหล่านี้มีมาตรการป้องกันที่จำเป็นสำหรับการรับรองเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้ของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์นี้ มีการใช้สารห่อหุ้ม 2 ประเภท ซึ่ง Fluke ได้ค้นพบปัญหากับการใช้สารทั้งสองประเภท

สารห่อหุ้มประเภทแรก ได้แก่ สารเคลือบ ซึ่งช่วยจำกัดการสัมผัสกับแหล่งกำเนิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

สารห่อหุ้มประเภทที่สอง ได้แก่ ส่วนผสมสำหรับ Potting ซึ่งป้องกันไม่ให้ก๊าซระเบิดเล็ดลอดเข้ามายังตัวรีเลย์ในกรณีที่มีซีลรีเลย์มีการรั่วไหล รีเลย์อาจเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการติดไฟได้ หากไม่มีการใช้สารห่อหุ้มประเภทที่สองอย่างถูกต้อง

การใช้สารเหล่านี้ในปริมาณที่ไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดการสัมผัสกับแหล่งกำเนิดที่อาจก่อให้เกิดการติดไฟในสถานที่อันตรายได้

ข้อปฏิบัติ

ให้หยุดใช้เครื่องปรับเทียบ mA แบบ Intrinsically Safe Fluke 707Ex ของคุณโดยทันที

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

โปรด คลิกลิงก์นี้ เพื่อติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณ

เราทำการเรียกคืนสินค้าตามความสมัครใจในครั้งนี้ เนื่องจากเราให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของลูกค้าของเราเป็นอย่างยิ่ง และชื่อเสียงของสินค้าของเรา ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องมาจากการเรียกคืนสินค้า