ภาษาไทย

ชุดสายวัดทดสอบ, ‘สายวัดทดสอบแรงดันไฟฟ้า, 3 เฟส + N’, ที่มาพร้อมเครื่องบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้า Fluke 173x, 174x และเครื่องตรวจสอบกำลังไฟฟ้า 3540FC

คำเตือนด้านความปลอดภัยที่สำคัญ – โปรดอ่าน!

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณของ Fluke:

Fluke กำลังแจ้งคำเตือนด้านความปลอดภัยที่สำคัญนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้า 173x Series (รุ่น: Fluke-1730, Fluke-1732, Fluke-1734, Fluke-1736 and Fluke-1738), 174x Series (รุ่น: Fluke-1742, Fluke-1746 และ Fluke-1748) และเครื่องตรวจสอบกำลังไฟฟ้า 3540FC เพื่อเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ร้ายแรงหรือการเสียชีวิต

Fluke ได้พบว่าการใช้สายวัดทดสอบที่ไม่ถูกต้องบางประการของ 3PHVL-1730 หรือ 3PHVL-1730-5M ‘สายวัดทดสอบแรงดันไฟฟ้า, 3 เฟส + N’, ที่มาพร้อมเครื่องบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้า 173x Series, 174x Series และเครื่องตรวจสอบกำลังไฟฟ้า 3540FC อาจทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในสภาวะอันตราย ที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ร้ายแรงหรือการเสียชีวิต

ถึงแม้ว่าสายวัดทดสอบเหล่านี้จะเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่บังคับใช้ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะต่อสายแรงดันไฟฟ้าบนชุดสายวัดทดสอบผิด เมื่อทำการเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก โปรดดูตัวอย่างการต่อสายผิดพลาดในแผนภาพด้านล่าง

ถึงแม้ว่าผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมจะเห็นถึงข้อผิดพลาดในการต่อสายได้ชัด แต่ถ้าหากมีการ่อสายที่ผิดตามนี้ การลัดวงจรของสายเฟสกับสายเฟสหรือสายเฟสลงดินอาจ ก่อให้เกิดการระเบิดของอาร์คและทำให้มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ร้ายแรงหรือการเสียชีวิตได้

ตัวอย่างในการต่อสายแรงดันไฟฟ้าที่ผิดที่อาจเป็นไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลัดวงจร (การต่อสายแรงดันไฟฟ้าที่ผิดจะแสดงด้วยเครื่องหมาย 'X' สีแดง):

การต่อสายวัดทดสอบ 3 เฟสที่ผิดของ 174X Series


การต่อสายวัดทดสอบ 3 เฟสที่ผิดของ 17X Series
การลัดวงจรของสายดิน 3 เฟสกับสายเฟส


การต่อสายวัดทดสอบ 3 เฟสที่ผิดของ 17X Series
การลัดวงจรของสาย 3 เฟสกับสายเฟส
 

การต่อสายวัดทดสอบ 3 เฟสที่ผิดของ 174X Series และ 3540FC


การต่อสายวัดทดสอบ 3 เฟสที่ผิดของ 174X Series และ 3540FC
การลัดวงจรของสายดิน 3 เฟสกับสายเฟส


การต่อสายวัดทดสอบ 3 เฟสที่ผิดของ 174X Series และ 3540FC
การลัดวงจรของสาย 3 เฟสกับสายเฟส
 

โปรดหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าการต่อสายที่ไม่ถูกต้องใดๆ เหล่านี้
Fluke แนะนำให้คุณหยุดใช้ชุดสายเคเบิล ‘สายวัดทดสอบแรงดันไฟฟ้า, 3 เฟส + N’ แล้วติดต่อ Fluke เพื่อขอชุดสายวัดทดสอบทดแทนฟรี ชุดสายวัดทดสอบทดแทนนี้ใช้ขั้วต่อ Banana แบบตรงแทนที่จะเป็นขั้วต่อแบบซ้อนได้

เพื่อช่วยในการจ่ายไฟให้กับเครื่องบันทึกจากขั้ววัด ชุดสายวัดทดสอบทดแทนนี้มีอุปกรณ์เสริมจัมเปอร์แบบสั้นที่มีทั้งขั้วต่อแบบซ้อนได้และขั้วต่อ Banana แบบตรง การกำหนดค่าของชุดสายวัดทดสอบทดแทนนี้ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในการต่อสายที่ผิดอีกต่อไป โปรดดูด้านล่าง

ชุดสายวัดทดสอบทดแทนถูกติดตั้ง


ชุดสายวัดทดสอบทดแทนถูกติดตั้ง

สิ่งที่คุณต้องทำ:

  1. คลิกลิงค์นี้และกรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนสายวัดทดสอบ โดยระบุรุ่นและหมายเลขซีเรียลของเครื่องบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบของคุณ สายวัดทดสอบทดแทนจะถูกจัดส่งจาก Fluke ภายในประมาณหกสัปดาห์หลังจากที่เราได้รับคำสั่งซื้อของคุณ
  2. เมื่อคุณได้รับสายวัดทดสอบใหม่แล้ว โปรดตัดครึ่งสายวัดทดสอบแบบเก่าแล้วนำไปทิ้ง

ความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่ Fluke และเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น หากคุณมีคำถาม โปรดติดต่อเราได้เสมอ:

Fluke Corporation
Fluke-Info@Fluke.com
โทร: 1(800) 443-5853