ภาษาไทย

ประกาศความปลอดภัย: ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 8X V Series

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณของ Fluke

Fluke Corporation ค้นพบปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อดิจิตัลมัลติมิเตอร์ Fluke 83V, 87V และ 88V บางเครื่อง (‘Fluke 8x V series DMM’)

Fluke ได้ตัดสินใจที่จะแจ้งเตือนลูกค้าให้ทราบถึงปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น และขอให้ผู้ใช้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อยืนยันว่าเครื่องนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านความปลอดภัย ตามมาตรการการป้องกัน

คำอธิบายด้านความปลอดภัย:

Fluke 8x V series DMM ในช่วงหมายเลขผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อาจมีวัสดุพลาสติกแทรกเข้ามาในขั้วต่ออินพุท COM ในบางกรณี พลาสติกจะปกคลุมผนังของขั้วต่ออินพุทเพียงพอที่จะขัดขวางไม่ให้มีการสัมผัสที่เหมาะสมได้  สถานการณ์นี้ผ่านการสังเกตการณ์ปลั๊กสายวัดทดสอบภายในขั้วต่ออินพุทในทิศทางต่างๆ โดยเฉพาะ เมื่อใช้พร้อมกับสายวัดทดสอบ TL75 “แบบแกนแยก” ที่จัดส่งโดยที่ผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค  หากใช้งาน Fluke 8x V series DMM เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันว่ามีแรงดันไฟฟ้าหรือไม่ เครื่องอาจจะแสดงการอ่านว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย แม้ว่าจะมีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายอยู่ จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น1

Fluke 8x V series DMM ต่อไปนี้อาจได้รับผลกระทบ:

ชื่อรุ่นวันที่ผลิตหมายเลขซีเรียลเริ่มต้นหมายเลขซีเรียลลงท้าย
FLUKE 83V 7 มิถุนายน 2019 – 26 สิงหาคม 20214628000155370001
FLUKE 87V 
FLUKE 88V 

1  โปรดทราบว่าจะต้องยืนยันว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าอยู่ก่อนที่จะดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันไฟฟ้าอันตรายโดยใช้เครื่องทดสอบ 2 ขั้ว และไม่ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอื่นๆ ทั้งหมดยังคงมีผลบังคับใช้ ตามมาตรฐานสากลที่มีผลบังคับใช้โดยทั่วไปในยุโรป

ต้องดำเนินการ: 

Fluke ขอให้ผู้ใช้ทุกคนที่ใช้ Fluke 8x V series DMM ภายในช่วงหมายเลขผลิตภัณฑ์ข้างต้นดำเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อยืนยันว่ามิเตอร์ของต้นไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านความปลอดภัย ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ และเราหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าความปลอดภัยของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา

A.   ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ

ประกาศความปลอดภัย Fluke 8x V - ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล

หากคุณไม่สามารถระบุตำแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ Fluke 8x V series DMM ของคุณได้ หรือหากหมายเลขผลิตภัณฑ์อ่านยาก โปรดดำเนินการตามที่แสดงในประกาศด้านความปลอดภัยนี้ในในย่อหน้า B และ C ด้านล่าง   

รุ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในตารางข้างต้นไม่ได้รับผลกระทบจากประกาศด้านความปลอดภัยนี้

B.   กระบวนการทดสอบ
Fluke 8xV series DMM ที่อยู่ในช่วงหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่กำหนดจะต้องนำไปตรวจสอบเพื่อดูว่ามีปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ดังต่อไปนี้:
 1. ตั้งมิเตอร์เป็นโอห์ม Ω
  ประกาศความปลอดภัย Fluke 8x V - ตำแหน่งปุ่มปรับโอมห์
 2. ใช้สายวัดทดสอบสีแดงเพื่อป้องกันไม่ให้ใส่จนสุด แล้วใส่สายวัดทดสอบสีดำลงไปในแจ๊ค COM ดังภาพ  ซึ่งจะช่วยจัดแนวสัมผัสของปลั๊กสายวัดทดสอบให้ตรงกับแหล่งที่อาจมีพลาสติกยื่นออกมาเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจจับจะมีประสิทธิภาพ
  ประกาศความปลอดภัย Fluke 8x V - สายวัดทดสอบสีดำออฟเซ็ต
 3. ใส่สายวัดทดสอบสีแดงจนสุด ส่วนสายวัดทดสอบสีดำให้ปล่อยค้างไว้ในระดับสูงกว่า
  ประกาศความปลอดภัย Fluke 8x V - สายวัดทดสอบสีดำออฟเซ็ตพร้อมใส่สายวัดทดสอบสีแดง
 4. ช็อตปลายขาวัดของสายวัดทดสอบที่สะอาดเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัยเพื่อรักษาความต่อเนื่องตลอดการทดสอบ  เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สัมผัสกันตลอดการทดสอบ
  ประกาศความปลอดภัย Fluke 8x V - ช็อตสายวัดทดสอบอย่างปลอดภัย
 5. จับสายของสายวัดทดสอบสีดำและหมุนปลั๊กสายวัดทดสอบไปมาทั้งสองทิศทางช้าๆ เข้าไปในแจ๊ค COM ให้สุด โดยไม่ต้องดันเข้าไปในแจ๊ค สังเกตการอ่านค่าในหน้าจอขณะที่คุณหมุนปลั๊กสายวัดทดสอบ
  ประกาศความปลอดภัย Fluke 8x V - หมุนสายวัดทดสอบสีดำ
  1. หากทำงานได้ปกติ มิเตอร์จะอ่านค่าต่ำกว่า 0.5 โอมห์ต่อเนื่อง หากทำงานได้ปกติ ไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมเนื่องจากเครื่องของคุณไม่ได้รับผลกระทบ
   ประกาศความปลอดภัย Fluke 8x V - การอ่านค่าโอมห์ที่ถูกต้อง
  2. หากการอ่านค่าที่หน้าจอคือ OL ในหน่วยโอมห์ หรือสูงกว่า 0.5 โอมห์ โปรดหยุดใช้งานมิเตอร์ของคุณ และทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเตรียมมิเตอร์ของคุณเข้ารับบริการ
   ประกาศความปลอดภัย Fluke 8x V - หน้าจอโอมห์ OL
โปรดรับชมวิดีโอสาธิตขั้นตอนการทดสอบนี้

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือไม่สะดวกที่จะทำการทดสอบด้วยตัวคุณเอง โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการด้านเทคนิคของ Fluke

C.   ลงทะเบียนซ่อมแซมฟรี
หากคุณค้นพบว่ามิเตอร์ของคุณมีปัญหาโดยใช้การทดสอบข้างต้น โปรดลงทะเบียน ‘ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ’ ของคุณเพื่อเข้ารับบริการผ่านลิงก์ลงทะเบียนด้านล่าง

รวมถึงข้อมูลติดต่อทั้งหมดของคุณ รวมถึงที่อยู่อีเมลและที่อยู่จัดส่ง

เราตั้งเป้าที่จะส่งอีเมลป้ายชื่อการจัดส่งสินค้าแบบชำระเงินล่างหน้าให้กับคุณเพื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบของคุณเข้าซ่อมแซมภายใน 1 ถึง 3 วันทำการ โปรดจัดหาบรรจุภัณฑ์ของคุณเองเพื่อจัดส่ง (ไม่ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคำเตือนวัสดุอันตรายหรือสินค้าอันตราย) ผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมแล้วของคุณจะส่งคืนไปยังที่อยู่จัดส่งของคุณ 

ลงทะเบียน ‘ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ’ ของคุณ

ความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่ Fluke และเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น

หมายเหตุ - สายวัดทดสอบ

ข้อความคำอธิบายสร้างโดยอัตโนมัติหมายเหตุ – สายวัดทดสอบรูปแบบ “Lantern Spring” ของ Fluke2  ที่ใส่จนสุดนำมาแสดงเพื่อรักษาการสัมผัสที่เพียงพอเพื่อป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้ว ดังนั้น หากมิเตอร์ของคุณต้องเข้ารับบริการเนื่องจากปัญหานี้ แต่ไม่สามารถส่งได้ในทันที อาจใช้มิเตอร์ต่อได้ด้วยสายวัดทดสอบรูปแบบ “Lantern Spring” ของ Fluke จนกว่าจะสามารถนำเครื่องไปเข้ารับบริการได้ ดูภาพ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอื่นทั้งหมดสำหรับการใช้งาน DMM และสายวัดทดสอบยังคงมีผลบังคับใช้

 
ประกาศความปลอดภัย Fluke 8x V - สายวัดทดสอบแบบ Lanternประกาศความปลอดภัย Fluke 8x V - สายวัดทดสอบแบบ Lantern
สายวัดทดสอบแบบ “Lantern Spring”สายวัดทดสอบแบบ “แกนแยก”
2 สายวัดทดสอบ TL75 และ TL175 ทั้งหมดของ Fluke ที่จำหน่ายแยกต่างหากเป็นอุปกรณ์เสริมคือสายวัดทดสอบรูปแบบ “Lantern Spring”

หมายเหตุ - เครื่องที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

เครื่องที่อยู่ในกลุ่มหมายเลขซีเรียลที่กำหนดที่ผ่านการแก้ไขปัญหาแล้วก่อนการจัดส่งหรือผ่านการให้บริการสามารถดูได้จากสติกเกอร์สีน้ำเงินหรือเขียวในช่องใส่แบตเตอรี่และบรรจุภัณฑ์ของเครื่อง:

ประกาศความปลอดภัย Fluke 8x V - ตำแหน่งสติกเกอร์การแก้ไข

ขอขอบคุณ

โปรดยอมรับคำขอโทษจากใจจริงของเราสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดจากการกระทำนี้ และหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา