ภาษาไทย

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ด้วยความสมัครใจสำหรับแคลมป์มิเตอร์ Fluke 902 FC

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณของ Fluke

Fluke Corporation ได้ระบุถึงปัญหาด้านความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อแคลมป์มิเตอร์ 902 FC บางเครื่อง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ’) Fluke ได้ตัดสินใจเรียกคืนด้วยความสมัครใจ ‘ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ’ ทั้งหมด และซ่อมแซมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ตามมาตรการการป้องกัน

ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ และเราหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าความปลอดภัยของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา

จะเรียกคืน ‘ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ’ ต่อไปนี้ด้วยความสมัครใจ:

ชื่อรุ่นวันที่ผลิตหมายเลขซีเรียลเริ่มต้นหมายเลขซีเรียลลงท้าย
FLUKE-902 FC21/05/2019 – 31/12/202046116001SV หรือ 46116001MV52019999SV หรือ 52019999MV

จะหาหมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่ใด

หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่กล่องผลิตภัณฑ์และด้านหลังผลิตภัณฑ์ หากไม่พบหมายเลขซีเรียล ให้พิจารณาว่าแคลมป์มิเตอร์ของคุณเป็น ‘ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ’

หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่กล่องผลิตภัณฑ์และด้านหลังผลิตภัณฑ์ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ด้านหลังผลิตภัณฑ์

หากคุณไม่สามารถระบุตำแหน่งหมายเลขซีเรียลที่แคลมป์มิเตอร์ของคุณ หรือหากหมายเลขซีเรียลไม่สามารถอ่านได้ โปรดตรวจสอบด้านหลังแคลมป์มิเตอร์เพื่อค้นหาประเทศต้นทางที่หล่อขึ้นรูปลงในฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ หากเขียนว่า “Assembled in Malaysia” (ประกอบในมาเลเซีย) หรือ “Assembled in Singapore” (ประกอบในสิงคโปร์) คุณควรพิจารณาว่าแคลมป์มิเตอร์เป็น ‘ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ’

ข้อมูลตำแหน่ง “ประเทศต้นทาง”

รุ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ส่งจาก Fluke หลังจากวันที่ 1/1/2021 และที่มีหมายเลขซีเรียลที่ไม่ได้อยู่ในตารางด้านบนไม่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนผลิตภัณฑ์นี้

คำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัย

มีการพิจารณาว่าแคลมป์มิเตอร์ 902 FC บางเครื่องอาจมีข้อผิดพลาดจากการผลิตทำให้ส่วนประกอบป้องกันด้านความปลอดภัยอาจใช้งานไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ การป้องกันจึงอาจมีขีดจำกัดอย่างมากหรือแม้แต่ไม่มีการป้องกันต่อการระเบิดของอาร์ค การไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตหากใช้แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายกับขั้วต่อขณะที่อยู่ในตำแหน่งสวิตช์แบบหมุนที่ไม่ได้ปรับอัตราสำหรับแรงดันไฟฟ้านั้น ตำแหน่งสวิตช์แบบหมุนเหล่านี้รวมถึงตำแหน่งสวิตช์แบบหมุน Ω (โอห์ม), µA (ไมโครแอมแปร์), อุณหภูมิ, และประจุไฟฟ้าสำหรับ 902 FC ถือว่าเป็นการใช้ในทางที่ผิดโดยคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในการใช้แรงดันไฟฟ้าไปยังขั้วต่อขณะที่อยู่ในฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ความเป็นไปได้และขอบเขตที่จะเกิดการบาดเจ็บจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเมื่อมีการลัดวงจรที่คาดว่าจะเกิดของงานติดตั้งไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น

การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์

โปรดหยุดใช้ ‘ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ’ ของคุณทันที โปรดส่งคืน ‘ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ’ ของคุณให้กับ Fluke เพื่อซ่อมแซมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ระหว่างการส่งคืน ‘ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ’ ของคุณโดยสอดคล้องกับคำแนะนำด้านล่าง ‘ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ’ ของคุณจะได้รับการซ่อมแซม

สิ่งที่คุณต้องทำในตอนนี้

  1. โปรด ลงทะเบียน ‘ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ’ ของคุณ
  2. รวมถึงข้อมูลติดต่อทั้งหมดของคุณ รวมถึงที่อยู่อีเมลและที่อยู่จัดส่ง
  3. ศูนย์บริการของ Fluke จะติดต่อคุณภายใน 1 ถึง 2 วันทำการพร้อมคำแนะนำสำหรับการส่งคืน ‘ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ’ ของคุณ ผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมแล้วของคุณจะส่งคืนไปยังที่อยู่จัดส่งของคุณ

ลงทะเบียน ‘ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ’ ของคุณ

ความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่ Fluke และเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น

หมายเหตุ

เครื่องที่อยู่ในกลุ่มหมายเลขซีเรียลที่กำหนดที่ผ่านการแก้ไขปัญหาแล้วสามารถดูได้จากสติกเกอร์สีเหลืองในช่องใส่แบตเตอรี่และบรรจุภัณฑ์ของเครื่อง

สติกเกอร์สีเหลืองในช่องใส่แบตเตอรี่และบรรจุภัณฑ์ของเครื่อง