ภาษาไทย

คำแนะนำการเลือกผลิตภัณฑ์: คุณภาพของไฟฟ้า

ลบออกลบออก
Fluke 1760TR Basic Three-Phase Power Quality Recorder
Fluke 1750/B Three-Phase Basic Power Quality Recorder
เลิกผลิต
Fluke 1760TR Three-Phase Power Quality RecorderFluke 1750/B Three-Phase Basic Power Quality Recorder
การบันทึกภาวะชั่วคราว > 1MHz   
การกะพริบ   
การวิเคราะห์ EN50160   
สัญญาณไฟฟ้าสายเมน  
องค์ประกอบลำดับของเฟส  
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC61000-4-30คลาส Aคลาส B 
การทริกเกอร์สภาวะชั่วคราวอัตโนมัติ  
ความไม่สมดุล   
อินเตอร์ฮาร์โมนิค   
เฟสเดียว   
สามเฟส   
แรงดันไฟฟ้า RMS   
กระแสไฟฟ้า RMS ต้องมีชุดขาวัด 
กระแส Neutral   
อินพุตดิฟเฟอเรนเชียล  
กระแสกราวด์ (5 อินพุต)  
อีเธอร์เน็ต, WiFi หรือ USBอีเธอร์เน็ตอีเธอร์เน็ต 
< 1,600   
1,600 A ถึง 3,000 A   
> 3000A (ตัวเลือก)   
การแสดงค่าการวัดแบบเรียลไทม์ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
ขนาดกะทัดรัดสำหรับใช้ภายในตู้วงจร   
แสดงสถานะเท่านั้น   
ตั้งค่าโดยแล็ปท็อป   
หน่วยความจำภายนอก (CF, SD หรือสติ๊ก USB)   
ตั้งค่าโดยแท็บเล็ต  
การบันทึก RMS ระยะยาว   
การบันทึกรูปคลื่น   
การถ่ายภาพแบบบันทึกเวลา  
ที่พักอาศัย / เชิงพาณิชย์   
อุตสาหกรรม   
ภายในสถานีย่อย   
การแปรปรวนของฮาร์มอนิกรวม   
กำลังไฟฟ้าและพลังงาน   
แผนภาพเฟเซอร์   
กระแสไหลเข้า (ทริกเกอร์)  
ฮาร์มอนิกส์แรงดันไฟฟ้า   
ฮาร์มอนิกส์กระแสไฟฟ้า   
อินเตอร์ฮาร์โมนิค   
K-Factor