ภาษาไทย

คำแนะนำการเลือกผลิตภัณฑ์: คุณภาพของไฟฟ้า

ลบออกลบออก
Fluke 1738 Advanced Power Logger 1
Fluke 1742 1746 and 1748 Three-Phase Power Quality Loggers
เครื่องมือบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้าสามเฟส Fluke 1736 และ 1738เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าสามเฟส 1742, 1746 และ 1748 จาก Fluke
สามเฟส   
เฟสเดียว   
แรงดันไฟฟ้า RMS   
กระแสไฟฟ้า RMS   
กระแส Neutral   
ขนาดกะทัดรัดสำหรับใช้ภายในตู้วงจร   
ตั้งค่าโดยแท็บเล็ต   
การแสดงค่าการวัดแบบเรียลไทม์ ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
การตั้งค่าในเครื่องมือ  
หน่วยความจำภายนอก (CF, SD หรือสติ๊ก USB)   
ตั้งค่าโดยแล็ปท็อป  
แสดงสถานะเท่านั้น  
การแสดงผลรูปคลื่นพื้นฐาน  
ฟังก์ชันออสซิโลสโคปแบบรวดเร็ว  
แผนภาพเฟเซอร์   
กำลังไฟฟ้าและพลังงาน   
การแปรปรวนของฮาร์มอนิกรวม   
ฮาร์มอนิกส์แรงดันไฟฟ้า   
ฮาร์มอนิกส์กระแสไฟฟ้า   
กระแสไหลเข้า (ทริกเกอร์)   
อุตสาหกรรม   
ภายในสถานีย่อย   
ที่พักอาศัย / เชิงพาณิชย์   
< 1,600   
> 3000A (ตัวเลือก)   
การบันทึก RMS ระยะยาว   
ภาพหน้าจอ  
การบันทึกรูปคลื่น   
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC61000-4-30คลาส Bคลาส A 
การวิเคราะห์ IEEE519   
การกะพริบ  
การวิเคราะห์ EN50160  
สัญญาณไฟฟ้าสายเมน  
ใช้พลังงานแบตเตอรี่   
กำลังไฟฟ้าจากสายของการวัด   
อีเธอร์เน็ต, WiFi หรือ USBWiFi/USBอีเธอร์เน็ต/ WiFi/USB 
ความไม่สมดุล  
อินเตอร์ฮาร์โมนิค